Prawie 40 mln złotych na walkę ze smogiem w ramach programu antysmogowego

Trwają przygotowania do wprowadzenia Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego. Wsparcie ma być dostępne w połowie przyszłego roku.

Zasady są proste

Założenia Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego są proste: każdy mieszkaniec Pomorza Zachodniego ma prawo ubiegać się o dofinansowanie, bez względu na dochód.  Przy wymianie starego pieca można zyskać kwotę wsparcia do 8 tys. zł, a przy termomodernizacji do 25 tys. zł. Na ten cel przeznaczone zostanie prawie 40 mln złotych z puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego. To efekt pozytywnie zakończonych negocjacji z Komisją Europejską.

Jak podaje Urząd Marszałkowski, szacunkowo środki zarezerwowane w programie pozwolą na wymianę 1,5 tys. przestarzałych kotłów, co w konsekwencji ograniczy emisję szkodliwych pyłów w PM10 i PM2,5.

Zielone światło z Brukseli pozwala nam uruchomić Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Zależy nam, aby zasady ubiegania się o dofinansowanie były proste dla mieszkańców. Kwota wsparcia udzielana będzie w formie stawki ryczałtowej w zależności od mocy likwidowanego pieca lub w zależności od wykonania działań termomodernizacyjnych w budynku – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd  Geblewicz.

Trwają przygotowania do wdrożenia programu

Wsparcie ma być dostępne w połowie przyszłego roku. W pierwszej kolejności gminy złożą wniosek o dofinansowanie ze środków RPO, w imieniu swoich mieszkańców. To  tzw. projekt parasolowy. Dzięki temu, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Wniosek taki ma zawierać jedynie informację o mocy likwidowanego źródła ciepła oraz lokalizacji inwestycji. W przypadku termomodernizacji po zakwalifikowaniu do programu gminy – ze środków projektu – zlecą przygotowanie odpowiednich audytów energetycznych.

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o wspracie do 8 tys. zł przy wymianie kotła i do 25 tys. zł w przypadku termomodernizacji z wymianą źródła ciepła w budynku jednorodzinnym.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło:

  • 550 zł/kW dla źródła o mocy do 10 kW,
  • 500 zł/kW dla źródła o mocy pomiędzy 10 kW a 15 kW,
  • 450 zł/kW dla źródła o mocy pomiędzy 15 kW a 20 kW, 400 zł/kW dla źródła o mocy powyżej 20 kW.

Ryczałt nie będzie uzależniony od dochodów rodziny. Program umożliwiać będzie również zwiększenie puli dostępnych środków poprzez wniesienie wkładu własnego przez gminy.

Obecnie trwają prace organizacyjne dotyczące uruchomienia programu. 

Autor: infoludek.pl szczecin@infoludek.pl