Powstaje pogotowie emocjonalne, czyli Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

Z pomocą młodym ludziom, którzy wchodzą w dorosłość, przychodzi Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży. Jednym z działań będzie Platforma Usług Specjalistycznych. To rodzaj pogotowia emocjonalnego umożliwiającego dostęp on-line do pomocnych treści oraz specjalistów – psychologa, pedagoga, mediatora, edukatora, asystenta dorastania, terapeuty, seksuologa. Wsparcie ma zostać uruchomione jeszcze w tym miesiącu.

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży to stosunkowo nowe działanie ROPS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego realizowanego wspólnie z ośmioma powiatami. 80 procent zaplanowanych zadań w projekcie dotyczyć ma wsparcia kierowanego do dzieci i młodzieży, które na co dzień mierzą się z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Może to być np. rozpad rodziny, przemoc w szkole, hejt w Internecie itp. Młodzi ludzie nie zawsze mogą liczyć na wystarczające wsparcie swoich opiekunów, nie zawsze też wiedzą, gdzie zwrócić się o pomoc. Akademia ma uzupełnić tę lukę. Dzięki niej dzieci i młodzież będą uczyć się krytycznego myślenia, budować poczucie własnej wartości, przygotowywać się do pracy w grupie.

Zadania Akademii można podzielić na trzy główne obszary działań. To:

  • Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży i realizowane w niej m.in. warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży (w wieku od 4 do 25 lat), specjalnie przygotowane treningi, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne, pomoc oferowana przez asystentów dorastania;
  • Platforma Usług Specjalistycznych dostępna on-line.
  • Intensywne treningi wyjazdowe dla młodzieży, w formie obozów survivalowych poza miejscem zamieszkania;

Jednym z najważniejszych działań w Akademii jest pomoc oferowana przez specjalistów, m.in., psychologów, pedagogów, trenerów oraz innych specjalistów zgodnie z zdiagnozowanymi indywidualnymi potrzebami uczestników, a także przez przeszkoloną w ramach projektu 120-osobową kadrę Asystentów Dorastania, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą w ośmiu powiatach (stargardzki, szczecinecki, wałecki, goleniowski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński i z Miasta Koszalin). Specjaliści i Doradcy mają stanowić wsparcie w kryzysie, pomagać rozwijać dzieciom i młodzieży ich umiejętności.

Ponadto w ośmiu regionalnych Akademiach prowadzonych w każdym z powiatów partnerskich odbywają się: mediacje rówieśnicze, trening umiejętności społecznych, zajęcia psycho-edukacyjne z elementami profilaktyki uzależnień czy treningi radzenia sobie z emocjami. Zaplanowano też nowoczesne warsztaty edukacji społeczno-ekonomicznej, mające na celu wypromowanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczestników.

Platforma Usług Specjalistycznych

Jednym z elementów projektu jest Platforma Usług Specjalistycznych (PUS). PUS to rodzaj pogotowia emocjonalnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, zwiększający dostępność usług społecznych, szczególnie dostęp do specjalistycznego wsparcia: psychologa, terapeuty, pedagoga, prawnika, seksuologa, mediatora, asystenta dorastania, doradcy zawodowego lub innego zgodnego z zapotrzebowaniem użytkowników portalu.

Udzielane przez specjalistów doradztwo wspomoże użytkowników portalu w radzeniu sobie z wyzwaniami, zmniejszy napięcie emocjonalne, poprawi komfort psychiczny i usprawni możliwości edukacyjne i motywację do podejmowania wyzwań. Posłuży promowaniu pozytywnych wzorców i zachowań, uwzględniając przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom. To m.in. cyberprzemoc, bullying, podejmowanie zachowań ryzykownych – mówi członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Platforma ma stanowić system pomocy, w którym młody człowiek będzie mógł uzyskać wsparcie, zanim problem przekroczy jego możliwości adaptacyjne i zamieni się w kryzys psychiczny.

W piątek, 11 marca 2022 r. Członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska  podpisała umowę z Fundacją „Na Przekór Przeciwnościom” z Kołobrzegu na świadczenie  usługi specjalistycznego wsparcia on-line dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego świadczoną na Platformie Usług Specjalistycznych.

Jak skorzystać z platformy?

Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne, prawne, seksuologa, doradcy zawodowego, asystenta dorastania lub inne zgodne z potrzebą szytą na miarę mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, zostanie zapewnione bezpłatnie każdemu zalogowanemu użytkownikowi PUS specline.pl.

Dodatkowo dział Q&A oraz powstające w odpowiedzi na zapotrzebowanie artykuły do zapoznania się dla wszystkich odwiedzających strony portalu. Zapewne każdy zainteresowany znajdzie odpowiednią dla siebie formę wsparcia. Deklaracja dostępności potwierdza przygotowanie serwisu dla osób z niepełnosprawnościami.

Już w marcu uruchomione zostanie wsparcie specjalistów świadczone on-line.

Wyjazdowe treningi

Ważnym filarem Akademii są też treningi wyjazdowe dla młodzieży, w formie 10-dniowych obozów survivalowych. Oprócz standardowych zajęć obozy obejmować będą też ważne z punktu realizacji projektu treningi: zastępowania agresji, komunikacja bez przemocy czy mediacji rówieśniczych czy zdobywania umiejętności społecznych.

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Stargardzie, Goleniowie, Kołobrzegu, Sławnie, Szczecinku, Wałczu, Koszalinie oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie.

Projekt „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany do końca czerwca 2023 r. Łączna suma środków przeznaczona na realizację projektu to 8.489.279,15 zł.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl