Ponad 10000 dzieci w całej Polsce przystąpiło do programu edukacyjnego FAST Heroes 112 dotyczącego udaru mózgu

Wśród dorosłych, ale również dzieci brakuje elementarnej wiedzy na temat udaru mózgu oraz umiejętności rozpoznawania typowych objawów. W odpowiedzi na ten problem powstał wyjątkowy program skierowany do przedszkolaków i uczniów klas 1-3, który będzie realizowany w marcu 2021 r. w ramach polskiej edycji międzynarodowej akcji edukacyjnej FAST Heroes 112.

Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Z obawy przed zakażeniem koronawirusem bądź z obawy o utrudniony dostęp do szpitali i lekarzy wiele osób lekceważy objawy, próbując je przeczekać. To błędne założenie, które prowadzi do nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych. Sytuację pogarsza również niewystarczająca wiedza i brak umiejętności rozpoznawania objawów udaru mózgu.

Liczy się szybka reakcja

Pomysłodawcy programu FAST Heores 112 – Inicjatywa Angels – od lat prowadzą działania mające na celu poprawę jakości leczenia pacjentów z udarem oraz zwiększenia liczby oddziałów udarowych w Polsce i na świecie. Cała niezbędna wiedza, w formie atrakcyjnych materiałów edukacyjnych, została zebrana na stronie internetowej. Członkowie Załogi FAST – charyzmatyczni dziadkowie, babcia oraz ich wnuczek Timmy – w prosty i przystępny sposób prezentują dzieciom najbardziej charakterystyczne objawy udaru mózgu i uczą, kiedy i dlaczego należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Jak przypominają eksperci, czas oraz szybkość reakcji mają fundamentalne znaczenie.

Jakie są objawy udaru?

Objawy udaru mózgu są bardzo łatwe do rozpoznania. To przede wszystkim zaburzenia mowy, gdy pacjent albo nie rozumie, co się do niego mówi, albo nie jest w stanie się wysłowić. Można też zauważyć osłabienie kończyn, zazwyczaj po jednej stronie ciała lub opadanie kącika ust po jednej stronie twarzy – tłumaczy prof. Adam Kobayashi, Prezes Elekt Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, który popiera działania edukacyjne skierowane do najmłodszych.

Ogromne zainteresowanie programem każe wierzyć organizatorom, że dobrze zaplanowane działania podniosą społeczną świadomość na temat rozpoznawania objawów udaru mózgu, a w efekcie poprawią smutne statystyki udarowe.

–  Według danych Światowej Organizacji Udaru Mózgu (World Stroke Organization) co czwarta osoba w swoim życiu zachoruje na udar mózgu. Aż jedna trzecia chorych umiera w ciągu pierwszego roku po udarze z powodu określonych komplikacji, a większość pozostałych ofiar choroby pozostaje trwale, w mniejszym bądź większym stopniu, niepełnosprawna. Upowszechnianie wiedzy o podstawach profilaktyki udarów mózgu i sposobie reagowania, gdy wystąpią objawy tej choroby, to jedna z najważniejszych broni w ograniczaniu jej skutków – mówi prof. Bartosz Karaszewski, neurolog, profesor dr hab. nauk medycznych, kierownik Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej, a także na Facebooku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl