Pierwsza allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych w szpitalu PUM

09:10
Pierwsza allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych
źródło: PUM w Szczecinie

Rok 2022 był przełomowy dla pacjentów zmagających się z chorobami hemato-onkologicznymi z Pomorza Zachodniego. Wszystko dzięki pierwszej allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych od zgodnego dawcy spokrewnionego, a w tym przypadku siostry pacjentki. Zabieg został wykonany w marcu w Oddziale Transplantacji Szpiku SPSK Nr 1 PUM, kierowanym przez prof. Bogusława Machalińskiego. Zabieg zakończył się sukcesem, a pacjentka pozostaje aktualnie pod opieką Poradni Transplantacyjnej.

Pierwsza allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych – dawcę spokrewnionego posiada mniej niż ¼ pacjentów

Dawcę spokrewnionego posiada mniej niż ¼ pacjentów, bo rodziny nie są liczne, a szansa zgodności tkankowej w zakresie HLA wynosi jedynie 25%. Dawcą szpiku zostaje więc najczęściej osoba niespokrewniona. Zabiegi przeszczepiania komórek krwiotwórczych w takiej konfiguracji stanowią ok. 70% wszystkich tego typu operacji. Obecnie wykorzystuje się do tego techniki molekularne o wysokiej rozdzielczości, które są pomocne w optymalizacji procesu doboru, a tym samym – zmniejszenia ryzyka niepowodzenia zabiegu.

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 1,7 mln potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych. Jeżeli nie uda się znaleźć odpowiedniego dawcy, a transplantacja musi zostać wykonana pilnie – dopuszcza się przeszczepienie komórek od dawny haploidentycznego, czyli od najbliższego krewnego, który jest w połowie zgodny w zakresie antygenów HLA z pacjentem. W takim przypadku konieczne jest odpowiednie postępowanie, aby uzyskać dobry wynik zabiegu.

Pierwsza allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych – wyjątkowy zabieg

W październiku 2022 roku przeprowadzono zabieg transplantacji od dawcy spokrewnionego haploidentycznego. Operacja zasługuje na szczególną uwagę, gdyż wprowadza swego rodzaju rewolucję w dziedzinie transplantacji komórek krwiotwórczych, znacznie poszerzając możliwości wyboru dawcy rodzinnego. Jak wspomniano, zastosowanie odpowiedniego postepowania immunosupresyjnego decyduje o powodzeniu tych szczepień.

Do końca 2022 roku w oddziale przeprowadzono łącznie osiem zabiegów allogenicznej transplantacji szpiku, w tym trzy transplantacje od dawców spokrewnionych, trzy transplantacje od dawców niespokrewnionych oraz dwie od dawców haploidentycznych.

Oddział Transplantacji Szpiku ciągle poszerza swoją działalność, pozyskuje kolejne akredytacje. Dziś pobiera się w OTS materiał komórkowy od zdrowych dawców szpiku dla pacjentów leczonych w innych ośrodkach w kraju i za granicą. To dawcy zapisani w rejestrach dawców szpiku. Sprawna kwalifikacja dawcy oraz pobranie komórek krwiotwórczych z przesłaniem materiału do ośrodka przeszczepowego wymaga bardzo dobrej koordynacji poszczególnych procesów. Oprócz tego – Oddział Transplantacji Szpiku SPSK Nr 1 PUM uzyskał właśnie akredytację w zakresie szkolenia specjalistycznego lekarzy w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Rozszerzenie działalności OTS o allogeniczne transplantacje od dawców niespokrewnionych i alternatywnych oznacza możliwość kompleksowego leczenia pacjentów hematologicznych, a tym samym pełno profilową działalność ośrodka transplantacji. To bardzo ważna informacja dla wszystkich pacjentów.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl