Otwarcie zmodernizowanego szpitala w Gryfinie

28 marca 2022 roku odbyło się uroczyste otwarcie szpitala w Gryfinie po modernizacji. W nowym, rozbudowanym budynku znajdują się m.in. izba przyjęć, blok operacyjny i zespół porodowy. Rozbudowa medycznych przestrzeni, z których pacjenci korzystają od października 2021 roku była wspierana z eurofunduszy Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Ogromne zmiany

Prace objęły 1700 metrów kwadratowych. Właśnie na takiej powierzchni powstał czterokondygnacyjny budynek w kształcie litery L.

Ten szpital i zakończona modernizacja to przykład dobrego współdziałania. Wszystko po to, by mieszkańcy ziemi gryfińskiej czuli się bezpieczniej. Staramy się tworzyć coraz lepszy system ochrony zdrowia na Pomorzu Zachodnim, system, który cały czas jest w Polsce wielkim wyzwaniem. Szpitale powiatowe są pierwszy miejscem kontaktu z pacjentem, dlatego tak ważna jest dobra infrastruktura i spójna sieć z placówkami klinicznymi czy wojewódzkimi.” – powiedział marszałek województwa, Olgierd Geblewicz

W obiekcie znajdują się blok operacyjny, zespół porodowy, izba przyjęć, szatnie dla personelu, pomieszczenia techniczne, zespół porodowy i oddział położniczo-neonatologiczny. Zagospodarowano również przyległy teren.

– „Dzisiejsze otwarcie ma wymiar formalny, bo inwestycję zakończyliśmy już wcześniej. To przestrzeń dla ponad 80 tys. mieszkańców powiatu gryfińskiego. Pandemia czy przybycie ukraińskich uchodźców wojennych pokazują, jak ważną rolę pełnią jednostki powiatowej ochrony zdrowia. Wielkie rzeczy powstają w trudnych czasach i to jest najlepszy tego przykład” – dodał starostwa gryfiński, Wojciech Konarski

Koszt inwestycji to prawie 16 mln złotych. 4 mln z puli eurofunduszy dołożył Urząd Marszałkowski. Projekt wpisał się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl