Nowoczesna radioterapia z wykorzystaniem AI dostępna w Szczecinie. ZCO to drugi taki ośrodek w kraju!

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii zostało się drugim ośrodkiem w Polsce, w którym pacjenci onkologiczni mogą być leczeni przy użyciu nowoczesnej i precyzyjnej metody napromieniania – radioterapii adaptacyjnej.

Adrian Sikorski, dyrektor ZCO, podkreśla znaczenie tego osiągnięcia: „Zachodniopomorskie Centrum Onkologii dołącza do elitarnego grona ośrodków, w którym dostępny jest ten rodzaj radioterapii. Tak prowadzona radioterapia to kolejne potwierdzenie, że naszą wizję rozwoju onkologii w województwie zachodniopomorskim: onkologii nowoczesnej, kompleksowej i dostępnej jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjentów – jesteśmy w stanie skutecznie wcielać w życie dla dobra mieszkańców regionu.”

Dr n. med. Jarosław Pleśniak, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej w ZCO, wyjaśnia, że radioterapia adaptacyjna pozwala na precyzyjne podanie dawki promieniowania do guza nowotworowego, minimalizując jednocześnie ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek. Proces rozpoczyna się od przygotowania planu referencyjnego przez lekarza i fizyka medycznego. Przed każdą sesją terapeutyczną wykonuje się tomografię komputerową, a lekarz radioterapeuta modyfikuje obrysy narządów zdrowych, na podstawie których system generuje adaptacyjny plan napromieniania. Plan ten jest następnie poddawany kontroli jakości przez fizyka medycznego.

Dr n. med. Michał Falco, kierownik Oddziału Klinicznego Radioterapii, zaznacza, że zastosowanie radioterapii adaptacyjnej może poprawić wyniki leczenia przez zmniejszenie ryzyka wystąpienia odczynów popromiennych i intensyfikację leczenia w wybranych lokalizacjach, co może prowadzić do lepszych wyników leczenia miejscowego. Technologia HyperSight, używana w ZCO, umożliwia generowanie obrazów o lepszym kontraście i rozdzielczości przestrzennej, co pozwala na dokładniejsze określenie położenia guza i zdrowych narządów. System Ethos, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do segmentacji konturów, umożliwia codzienne dostosowywanie planu leczenia do anatomii pacjenta.

Dyrektor Sikorski dodaje: „Plan leczenia, dostosowywany do anatomii pacjenta w każdym dniu napromieniania, ma niezwykle istotne znaczenie dla skuteczności i komfortu leczenia, ale wymaga też dużej sprawności organizacyjnej i wysokiej klasy specjalistów. W naszym szpitalu pierwsi pacjenci są już poddawani leczeniu tą metodą.”

Radioterapia adaptacyjna, realizowana od czerwca tego roku w ZCO, jest możliwa dzięki akceleratorowi terapeutycznemu ETHOS z technologią HyperSight. Zakup tego zaawansowanego sprzętu został sfinansowany w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024, z dofinansowaniem w wysokości 7 mln zł na system planowania radioterapii, doposażenie stacji planowania i akceleratora.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl