Nowe zasady w szpitalnych izbach przyjęć i SOR-ach w całym regionie

Wojewoda zachodniopomorski wydał szpitalom z terenu Pomorza Zachodniego polecenie wprowadzenia nowych zasad organizacji pracy na izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nowe regulacje zostały wprowadzone na podstawie ustawy z 2 marca 2020 dotyczącej zwalczania COVID-19.

Zgodnie z wydanym przez wojewodę poleceniem, praca izby przyjęć oraz szpitalnego oddziału ratunkowego musi być zorganizowana w taki sposób, by umożliwić bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na COVID-19 od innych osób przebywających na SOR-ach lub izbach przyjęć.

Szpitale powinny wydzielić strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19, które mają objawy infekcji. Wszystkie szpitale obowiązuje także algorytm postępowania – tzw. triaż, który został opracowany przez Ministerstwo Zdrowia i Konsultanta Krajowego w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Dotychczas przed szpitalami na Pomorzu Zachodnim stanęły 22 polowe izby przyjęć. Są one zlokalizowane w specjalnych namiotach pneumatycznych rozstawionych przez strażaków. Jeśli jakiś szpital nie może wydzielić osobnego pomieszczenia na triaż, to będzie on przeprowadzany w polowych izbach przyjęć.

Polecenie wojewody wynika z konieczności minimalizowania ryzyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w szpitalach na terenie całego kraju. – Uwzględniając stan zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego i pacjentów szpitali, ścisłe zasady przyjmowania pacjentów pozwolą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa – mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Dodatkowo wszyscy pracownicy szpitala wchodzący na teren placówki będą mieli wykonywany obowiązkowy pomiar temperatury ciała.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl