Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Szczecinie coraz bliżej. Będzie dotacja z budżetu państwa

Budowa nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie zostanie w połowie sfinansowana z rezerwy celowej budżetu państwa. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez minister funduszy i polityki regionalnej poinformował wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Realizacja wartej ok. 52 mln zł inwestycji jeszcze pod koniec lutego br. stała pod znakiem zapytania. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odmówiło wtedy po raz drugi jej dofinansowania w 50 procentach. Rozczarowania tym faktem nie ukrywał marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Mówił, że decyzja jest niezrozumiała i uniemożliwi rozpoczęcie inwestycji w tym roku.

Później marszałek zaproponował nowe rozwiązanie dotyczące finansowania inwestycji: w tym roku koszty weźmie na siebie tylko samorząd województwa (chodzi o kilka milionów złotych), a wsparcie od Państwa byłoby rozłożone na lata 2021-2022.

Dofinansowanie z budżetu państwa jednak będzie

Wczoraj Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformował, że wniosek o finansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa budowy stacji pogotowia w Szczecinie przy ul. Twardowskiego został pozytywnie zaopiniowany przez minister funduszy i polityki regionalnej.

„Zadanie wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2030, a jego realizacja, poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia, wpłynie na realizacje celów polityki rozwoju” – czytamy w piśmie minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak skierowanym do wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca.

To dobra wiadomość dla naszego województwa. Opinia minister funduszy i polityki regionalnej oznacza, że droga do przyznania przez rząd środków z budżetu państwa dla samorządu województwa na budowę nowej stacji WSPR została otwarta – mówi wojewoda Tomasz Hinc.

Potrzebna jeszcze tylko zgoda ministra finansów

Pozytywna opinia trafiła już do Ministerstwa Finansów. Informację o dalszej procedurze oraz warunkach dotyczących dofinansowania kwotą 26 mln zł wojewoda przekazał już marszałkowi województwa. Jeśli minister finansów nie będzie miał żadnych zastrzeżeń, to samorząd województwa otrzyma z budżetu państwa wsparcie w wysokości 26 mln zł. To połowa wartości planowanej inwestycji.

– Bardzo cieszy nas informacja, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przekazało wniosek o dofinansowanie budowy nowej siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie przy ulicy Twardowskiego do Ministerstwa Finansów. Trzeba mieć jednak świadomość, że ostatecznie kluczowe są decyzje ministra finansów, a więc wpisanie tego zadania do Wieloletniego Planu Finansowego Państwa oraz uruchomienie rezerwy. Dopiero zapisanie tych kwot w planach budżetu Państwa, da nam możliwość ogłoszenia przetargu na tą inwestycję. Właśnie na ten moment ciekam z niecierpliwością – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Przy ul. Twardowskiego ma powstać główna siedziba Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Obecnie trwa budowa mniejszej stacji, zlokalizowanej przy ul. Duńskiej (ma być gotowa w połowie 2021 roku).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl