Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w szpitalu „Zdroje” – tymczasowa zmiana lokalizacji

Zmiana jest związana z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 oraz powiązanymi z tym zaleceniami ograniczenia poruszania się pacjentów po terenie jednostek ochrony zdrowia.

Poradnia została przeniesiona  z dotychczasowego pawilonu 14 do pawilonu usytuowanego na tzw. dolnym parkingu przy pawilonie 18, od strony parku. Wejście i wjazd dla pacjentów przybywających własnymi pojazdami – główną bramą szpitala. Pacjenci korzystający z tych świadczeń nie ponoszą opłat parkingowych.

nocna opieka szpital zdroje
Foto. Materiały prasowe

Poradnia przyjmuje pacjentów w dni powszednie od godziny 18.00 do godziny 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.
Wymagany jest kontakt telefoniczny pod nr. tel. 91 880 63 89. Dopiero po rozmowie ze specjalistą pacjent dowie się czy konieczna jest osobista wizyta chorego w poradni, czy też wystarczy odbycie teleporady i ewentualne wystawienie e-recepty lub zwolnienia.

Osoby, które przyjadą do przychodni bez odbycia uprzedniej teleporady muszą mieć świadomość, że na miejscu nie zostaną od razu wpuszczone do budynku tylko również najpierw będą musiały zadzwonić pod numer 91 880 63 89 i odbyć rozmowę z lekarzem , który podejmie decyzję czy badanie bezpośrednie jest konieczne. Każdorazowo zaleca się, by przed wyruszeniem z domu do przychodni najpierw odbyć konsultację telefoniczną ze specjalistą.  
Powyższe zasady obowiązują w całej w Polsce  w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Placówka przy ul. Mącznej 4  obecnie jako jedna z trzech  realizuje świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w Szczecinie.

Należy pamiętać, że z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej          i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu; gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy lub gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może istotnie niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl