Polacy obawiają się o zdrowie – mamy za mało lekarzy

Jak wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń „Mapa ryzyka Polaków” pod względem liczby lekarzy na 1000 mieszkańców jesteśmy daleko w tyle za naszymi sąsiadami – Niemcami, Czechami, Słowacją, Litwą, a nawet Rosją. Nawet 72% Polaków obawia się ograniczenia dostępu do służby zdrowia.

Polska daleko poza podium

Z uwagi na niską liczbę lekarzy przypadających na 1000 mieszkańców Polacy realnie odczuwają utrudniony dostęp do darmowej opieki medycznej. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada zaledwie 2,38 lekarzy specjalistów. Gorszy wynik spośród 32 sklasyfikowanych państw mają tylko Kolumbia (2,18) i Turcja (1,88) – wynika z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń „Mapa ryzyka Polaków”.

Polska w tym zestawieniu wypadła gorzej niż wszyscy z sąsiadów ujętych w zestawieniu: Słowacja (3,52 lekarzy na 1000 pacjentów), Czechy (4,04), Rosja (4,09), Niemcy (4,31) i Litwa (4,6).

Kto ma najlepszy dostęp do lekarzy?

Najlepszym dostępem do służby zdrowia cieszą się mieszkańcy Austrii, gdzie przypada 5,24 lekarzy na 1000 mieszkańców, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w Polsce – wskazuje raport PIU.

Niska liczba lekarzy specjalistów na 1000 pacjentów w Polsce sprawiła, że Polacy obawiają się o swoje zdrowie. Ten współczynnik wzrósł między lutym 2020 r. a lutym 2021 r. o 5% czyli aż 71 proc. badanych odczuwa strach związany z brakiem dostępu do opieki medycznej.– raportuje PIU w „Mapie ryzyka Polaków”.

 

Jakie są największe obawy Polaków? 

Aż 81% ankietowanych boi się choroby nowotworowej, prawie tyle samo (80%) utraty sprawności, a także uszkodzenia mózgu, które prowadziłoby do znalezienia się w stanie wegetatywnym (76% odpowiedzi).

Dostęp do szybkiej i sprawnej opieki medycznej wiąże się również z pozostałymi obawami Polaków. Wskazują, że boją się zdiagnozowania choroby psychicznej (60%), wirusowych chorób zakaźnych (48%) oraz cukrzycy (47%). W każdym z tych przypadków istotne jest jak najszybsze rozpoczęcie leczenia.

Polisa zdrowotna a dostęp do lekarza 

Skutecznym rozwiązaniem na kolejki do lekarzy w Polsce może być prywatna polisa zdrowotna, która już od 32 zł miesięcznie pozwala umówić wizyty do specjalistów (w tym chirurga, ortopedy, reumatologa i urologa) oraz zbadać cholesterol, wykonać mammografię, EKG, RTG i wiele innych badań.

Raport informuje, że również w tym zakresie Polska wypada dość blado na tle innych państw. Średni koszt składki na prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce wynosi 6 euro, podczas gdy Holendrzy płacą 3030 euro. Wysokie składki płacą również Szwajcarzy – 1177 euro, w Niemczech, które zajmują trzecie miejsce, ta składka jest już sporo niższa i wynosi 493 euro.

źródło: rankomat.pl
Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl