Kołobrzeskie szpitale otrzymają wsparcie finansowe od Urzędu Marszałkowskiego

Regionalny Szpital oraz Szpital Uzdrowiskowy „Willa Fortuna” skorzystają ze środków Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych w 2022 roku na remonty i wyposażenie przestrzeni medycznych. Pierwsza placówka otrzymała 1,5 mln zł na przebudowę holu głównego oddziału chirurgii, druga prawie 100 tys. na montaż instalacji fotowoltaicznej.

W piątek, 8 kwietnia br. członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska parafowała dokumenty ze szpitalem „Willa Fortuna”. Podpisanie umowy ze Szpitalem Regionalnym nastąpiło w poniedziałek, 11 kwietnia 2022 roku.

O przyznaniu finansowej pomocy dla obu kołobrzeskich szpitali zdecydował Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przychylając się do wniosków dyrektorów placówek. Środki zostaną przeznaczone na remonty, modernizację i wyposażenie medyczne. Inwestycje muszą być zrealizowane do końca 2022 roku. W tym samym terminie należy rozliczyć przyznane wsparcie.

Chcemy, aby nasze szpitale były najnowocześniejsze w regionie. Cieszy nas, że marszałkowskie placówki ochrony zdrowia stawiają na nowoczesne, innowacyjne i ekologiczne rozwiązania. Wszystko to bowiem służy poprawie jakości usług medycznych i usprawnieniu procesu leczenia pacjentów – podkreśliła członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

„Willa Fortuna”

W piątek, 8 kwietnia br. członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska parafowała dokumenty ze szpitalem „Willa Fortuna”. Szpital Uzrowiskowy postawił na ekologiczne rozwiązania. Inwestycja obejmie montaż na dachu budynku paneli fotowoltaicznych. Koszt przedsięwzięcia to ponad 160 tys. zł. Blisko 100 tys. zł. przeznaczy na ten cel Urząd Marszałkowski.

Instalacja fotowoltaiczna ma być gotowa do listopada. W ocenie przedstawicieli jednostki, przedsięwzięcie da korzyści w postaci mniejszych rachunków za prąd, większej ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Dyrektorka Szpitala Uzdrowiskowego „Willa Fortuna” Monika Czajkowska dodała zaś, że wytworzona energia elektryczna w całości pokryje bieżące zapotrzebowanie placówki.

Regionalny Szpital

Druga kołobrzeska jednostka ochrony zdrowia podległa samorządowi województwa zachodniopomorskiego – Regionalny Szpital – otrzyma 1,5 mln zł. Fundusze przeznaczy na przebudowę i wyposażenie głównego holu oddziału chirurgii, wymianę dźwigu osobowo-towarowego i modernizację holu na niskim parterze. Koszt całkowity inwestycji oszacowano na prawie 1,6 mln zł.

–  Środki z dotacji zostaną przeznaczone na ważne modernizacje wynikające głównie z potrzeby dostosowania przestrzeni do aktualnych przepisów przeciwpożarowych – przyznał zastępca dyrektora ds. lecznictwa w kołobrzeskim szpitalu Jacek Goliński. 

Podpisanie umowy ze Szpitalem Regionalnym nastąpiło w poniedziałek, 11 kwietnia 2022 roku.

Warto wspomnieć, że Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego jest podmiotem tworzącym dla 13 placówek ochrony zdrowia. 7 z nich to specjalistyczne szpitale. W 2022 roku w budżecie województwa na remonty, modernizacje i zakupy sprzętu przez jednostki medyczne zarezerwowano ponad 12 mln zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl