Jak zgłosić szczepienie wykonane za granicą i otrzymać UCC

Każda osoba, która zaszczepiła się przeciw COVID-19 może wprowadzić swoje dane do krajowego systemu ewidencji szczepień oraz otrzymać Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC). 

Szczepienia przeciw COVID-19 przyjęte poza granicami Polski można zarejestrować w wybranym punkcie szczepień. Osoby, które nie posiadają UCC wydanego przez inny kraj, powinny zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • Oryginał i kopię dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju, zgodnego z wzorem obowiązującym w państwie przyjęcia szczepienia.
  • Tłumaczenie przysięgłe dokumentu, o którym mowa w pkt 1.
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – proponowany wzór oświadczenia.

Dostarczone dokumenty (za wyjątkiem oryginału zaświadczenia) włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Jeżeli osoba zaszczepiona posiada Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC) wydany w innym kraju, to jej dane mogą zostać wprowadzone do krajowego systemu ewidencji szczepień w Polsce.

W tym celu należy zgłosić się do wybranego punktu szczepień i zabrać ze sobą:

  • Oryginał i kopię UCC, potwierdzającego przyjęcie szczepienia przeciwko COVID-19 poza granicami kraju. Nie wymaga się, aby certyfikat UCC był tłumaczony na język polski.
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kopię UCC włącza się do dokumentacji medycznej pacjenta przechowywanej w punkcie szczepień.

Po wprowadzeniu danych do krajowego systemu ewidencji szczepień dawkę przypominającą szczepienia można przyjąć także w Polsce.

Ważne!

Uznanie szczepienia podstawowego przeciw COVID-19, wykonanego poza granicami UE, możliwe jest wyłącznie w przypadku szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Unii Europejskiej (UE) lub równoważnych tym szczepionkom, które zostały ujęte w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium RP.

Uznanie szczepienia przypominającego wykonanego za granicą możliwe jest wyłącznie w przypadku szczepionek stosowanych jako dawka przypominająca w Polsce (Pfizer-BioNTech lub Moderna).

Gdzie znajdziesz UCC?

Unijny Certyfikat COVID-19 (UCC) zostanie wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych. Można go samodzielnie pobrać i wydrukować z Internetowego Konta Pacjenta oraz aplikacji mobilnej „mObywatel”. Jeśli zaszczepiony nie ma takiej możliwości, może poprosić o jego wydrukowanie podczas wizyty w punkcie szczepień lub w placówce POZ.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl