Jak pacjenci oceniają Szpital Wojewódzki w Szczecinie?

08:59
SPWSZ
źródło: SWPSZ Szczecin

SPWSZ został oceniony przez pacjentów w anonimowym badaniu, które przeprowadziło Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Przez cały ubiegły rok zgromadzono ponad 1200 ankiet, w których pacjenci mogli ocenić pracę placówki. Co z nich wynika?

Kim byli ankietowani?

Niemal połowa ankietowanych (48%) spędziła w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie od dwóch do pięciu dni, 5% zaledwie jeden dzień, a 11% ponad dwa tygodnie. Pacjenci, których zapytano o opinie nt. szpitala byli hospitalizowani na niemal wszystkich oddziałach SPWSZ. 45% z nich zostało przyjętych bez oczekiwania, a 15% czekało na miejsce więcej niż miesiąc. Wśród ankietowanych najwięcej było osób w wieku 65-74 lata (26%). 21% badanych miało od 55 do 64 lat, osoby w wieku 45-54 stanowiły 17% ankietowanych. Najmniejszą liczba ankietowanych odnotowano w grupach: 35-44 (13%), 22-34 (10%), 75 lat i więcej (9%) oraz 21 lat i mniej (4%).

SWPSZ – jak oceniono Szpital?

Średnio 88% osób poleciłoby innym szpital, w którym byli leczeni. Szpital Wojewódzki w Szczecinie osiągnął lepszy wynik, bo poleciłoby go aż 92% ankietowanych. 87% osób stwierdziło dodatkowo, że ich stan zdrowia poprawił się w wyniku pobytu w SPWSZ.

W ramach badania PASAT OPEN 2022 ankietowani oceniali także personel placówek medycznych. Ze stwierdzeniem „Uważam, że lekarze się mną dobrze opiekowali” zgodziło się 93% respondentów. Pielęgniarki pozytywnie oceniło 92%, a fizjoterapeutów – 85%, przy czym odpowiedź „Zdecydowanie tak” padała najczęściej w stosunku do opieki pielęgniarskiej (77%). Jednoznacznie negatywnie („Zdecydowanie nie”) lekarzy i pielęgniarki oceniło jedynie po 2% respondentów (w Polsce kolejno 4% i 3%).

– Cieszę się, że grupę zawodową, którą reprezentuję, tak dobrze oceniają nasi pacjenci – mówi dr n. zdr. Maria Smalec, naczelna pielęgniarka SPWSZ i jednocześnie pełnomocnik dyrektora ds. systemów zarządzania jakością. – W badaniach dotyczących poziomu świadczonych usług nie uczestniczymy po to, by się pochwalić. Robimy to, ponieważ czasem konieczne są modyfikacje naszych działań na rzecz poprawy poziomu jakości usług medycznych. Chcemy wiedzieć, nad czym pracować, co poprawić, co udoskonalić i do tego właśnie są nam potrzebne opinie pacjentów, osób odwiedzających czy współpracowników. Jest to trudne zadanie, wymagające zaangażowania wielu stron, ale nie można rozwijać placówki bez podnoszenia jakości świadczonych usług. Jestem tego świadoma, ponieważ Szpital Wojewódzki jako pierwszy w Szczecinie a drugi w województwie uzyskał ponad 20 lat temu certyfikat jakości przyznawany przez CMJ, a ta przygoda z jakością trwa w naszej jednostce do dzisiaj.

Komunikacja i żywienie szczególnie ważne

Jednym z najważniejszych elementów, na które autorzy badania zwrócili szczególną uwagę była komunikacja. W skali kraju 6% badanych nie wiedziało co lekarz chce im przekazać (w SPWSZ uważało tak 4% ankietowanych). Pozytywnych odpowiedzi dotyczących komunikacji było z kolei 89% w skali kraju i 92% w SPWSZ.  Zapytano również o kwestie wyżywienia podczas pobytu w lecznicy. 71% osób w skali kraju było zadowolonych, jednak pojawiły się opinie negatywne. Dotyczyły m.in. brak menu czy zbyt małych porcji. 82% badanych w SPWSZ nie skarżyło się na warunki panujące w szpitalu podczas pobytu, ale część wskazywała na problemy z temperaturą i czystością w łazienkach – odpowiednio 6% w skali kraju i 3% w szczecińskim szpitalu.

16% pacjentów Szpitala Wojewódzkiego odczuwało przygnębienie związane z koniecznością pobytu w szpitalu (w kraju takie emocje miało aż 22%). W trudniejszych momentach pacjenci rozmawiali głównie w pielęgniarkami (41%) i lekarzami (41%). Na brak możliwości porozmawiania z kimkolwiek wskazało 4% ankietowanych. W zbiorczych badaniach ogólnopolskich z nikim nie mogło porozmawiać 7%, z kolei z lekarzami rozmawiało 31%, a z pielęgniarkami 39% respondentów.

Jak wygląda kwestia praw pacjenta?

W ankietach pojawiło się także pytanie o poszanowanie praw pacjenta. W wynikach ogólnopolskich wskaźnik zadowolenia w tej kwestii wynosił 92%. Wynik szczecińskiej placówki jest jeszcze wyższy, bo żadnych zażaleń nie zgłosiło 95% pytanych.

Z jednej strony cieszy nas tak wysoka ocena pacjentów, przewyższająca średnią krajową – mówi dr n. zdr. Beata Sacharczuk-Zając, pełnomocnik dyrektora ds. praw pacjenta. – Z drugiej jednak oznacza to, że pięć osób na 100 przebywających w naszym szpitalu ma zastrzeżenia w zakresie respektowania praw pacjenta. Dlatego będziemy szczegółowo analizować przyczyny takiego stanu rzeczy. Od lat analizom poddajemy wszystkie sytuacje zagrożeń praw pacjentów zgłaszane przez naszych podopiecznych i nadal będziemy to robić. Podobnie jak podejmować działania korygujące i zapobiegawcze, kontynuować szkolenia personelu, które organizujemy każdego roku. Zależy nam na tym, by edukować nie tylko personel, ale także pacjentów i ich najbliższych, którzy muszą być świadomi swoich praw.

Ankietowani otrzymali możliwość napisania kilku słów nt. szpitala, w którym przebywali. Część z nich dziękowała i chwaliła personel szpitala. Pojawiły się jednak uwagi, które dotyczyły m.in. czasu oczekiwania na zabieg czy brak wieszaka na szlafrok i ręcznik w łazience.

O badaniu

Badanie PASAT OPEN 2022 w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie prowadzone było od 4 stycznia do 31 grudnia 2022 roku. W jego toku pacjenci wypełnili ok. 1200 anonimowych ankiet. W całej Polsce Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia zebrało w ubiegłym roku 54383 ankiety dotyczące 134 szpitali.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl