Innowacyjna radioterapia przy użyciu nowego akceleratora TrueBeam

W Zachodniopomorskim Centrum Onkologii został zainstalowany najnowszy akcelerator TrueBeam, wart prawie 12,5 mln zł. Akcelerator służy do precyzyjnego napromieniania zmian nowotworowych, dzięki tej precyzji zdrowa tkanka sąsiadująca z guzem zostaje nienaruszona.

 Kluczową rolę w krajowym systemie opieki onkologicznej pełnią wojewódzkie centra onkologii – podkreśla Adrian Sikorski, dyrektor ZCO – Zadaniem ośrodków wojewódzkich jest zapewnienie dostępu do jak najlepszej opieki onkologicznej w regionie. Planując inwestycje musimy pamiętać, że dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia nowotworów nie może zależeć od miejsca zamieszkania – to dlatego tak istotne jest wsparcie rozwoju naszego szpitala przez Ministerstwo Zdrowia. Z olbrzymią satysfakcją stwierdzam, że nasi pacjenci mogą być leczeni w wykorzystaniem najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych technologii. W ZCO mamy zespół doskonałych specjalistów i najnowszy sprzęt – to naprawdę bardzo ważne dla nas, jako mieszkańców regionu.

Akcelerator służy do precyzyjnego napromieniania zmian nowotworowych, które mogą występować w dowolnym miejscu w ciele człowieka. Generowane przez akcelerator wiązki promieniowania jonizującego precyzyjnie docierają do zmienionej chorobowo tkanki, niszcząc ją. Dzięki tej precyzji, zdrowa tkanka sąsiadująca z guzem nowotworowym pozostaje nienaruszona, co znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków ubocznych terapii.

Waldemar Kot, kierownik Zakładu Fizyki w ZCO, podkreśla, że obecnie dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do radioterapii, wyposażonym w najnowszą dostępną wersję oprogramowania. Dzięki temu możemy leczyć różne rodzaje nowotworów. W zależności od zastosowanej techniki napromieniania, na jednym z pięciu akceleratorów możemy codziennie leczyć od 30 do 60 pacjentów. Dla każdego pacjenta zakwalifikowanego do radioterapii opracowywany jest indywidualny i szczegółowy plan leczenia.

Dr Michał Falco, kierownik oddziału klinicznego radioterapii ZCO, dodaje, że nowy akcelerator TrueBeam jest podobny do wcześniej używanego sprzętu. Jednak ten nowy sprzęt usprawni leczenie pacjentów, szczególnie przy zastosowaniu dynamicznych technik napromieniania, a także podczas leczenia całego ciała lub szpiku w ramach procedur przeszczepu szpiku w przypadku schorzeń onkohematologicznych.

Nowy akcelerator został zakupiony w ramach ministerialnego zadania „Doposażenie zakładów radioterapii” w ramach projektu „Narodowa Strategia Onkologiczna”.. Jego wartość wynosi 12,5 mln zł, z czego dotacja Ministerstwa Zdrowia wyniosła 8,5 mln zł, a brakującą część kwoty pokrył szpital ze środków własnych.

Zobacz także:

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii – Najlepszy szpital onkologiczny w regionie

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl