500 pacjentów może wziąć udział w projekcie bezpłatnej rehabilitacji onkologicznej

Szybki powrót do pracy po chorobie onkologicznej, dokładnie taki jest cel projektu „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii”.

Bezpłatny udział w projekcie może wziąć każdy pacjent onkologiczny, który jest w trakcie leczenia albo już je odbył. Zakwalifikowani mogą być pacjenci w wieku aktywności zawodowej, którzy chcą kontynuować zatrudnienie albo je podjąć po zakończeniu projektu.

Jak podkreśla Adrian Sikorski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii: „Pacjenci onkologiczni, którzy zakwalifikują się do udziału w projekcie, zostaną objęci rehabilitacją leczniczą dostosowaną indywidualnie do ich potrzeb, otrzymają konsultacje z dietetykiem i psychologiem. Każdy zakwalifikowany pacjent będzie mógł skorzystać z bezpłatnego 10-dniowego turnusu rehabilitacyjnego organizowanego w ZCO. Jeśli pandemia nie stanie na przeszkodzie, będziemy też organizować nadmorskie turnusy wyjazdowe„.

System RehaCom

Jesteśmy drugim ośrodkiem onkologicznym w Polsce posiadającym RehaCom oraz pierwszym onkologicznym, który ma moduł oceny. Ten moduł w systemie RehaCom pozwala ocenić funkcje poznawcze pacjenta przed przystąpieniem do treningu, opracowuje zalecenia treningu, biorąc pod uwagę wynik oceny początkowej oraz pokazuje postępy pacjenta” – mówi Adam Sikorski. Głównym celem terapii jest zmniejszenie częstości występowania bólu i wybranych zaburzeń czynności (tj. ograniczona ruchomość w stawach, obrzęk chłonny).

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: http://rehabilitacjaonkologiczna.szczecin.pl/ lub zapisać się telefonicznie w biurze projektu pod numerem: 514-946-376 w godz. 7.00-14.30.

Projekt „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPZP.06.00.00 Rynek Pracy). Wartość projektu to  6 395 950,00 zł, a wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to 5 436 557,50 zł. Projekt realizowany jest zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Rehabilitacja lecznicza pacjentów onkologicznych na lata 2020 – 2022”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl