21 milionów złotych na profilaktykę nowotworową na Pomorzu Zachodnim

Szacuje się, że w 2025 roku w całym kraju na nowotwór może zachorować nawet 175 tysięcy osób. Szansą jest profilaktyka.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego poinformował dziś o ogłoszeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie konkursu, w którym na programy profilaktyki nowotworowej zostanie przeznaczonych 21 milionów złotych.

Przez ostatnie 30 lat zachorowalność na nowotwory w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie. Zdaniem lekarzy trzeba działać u źródła, a więc przede wszystkim zapobiegać. I tak na przykład wykrycie odpowiednio wcześnie groźnych zmian w badaniu mammograficznym daje pacjentkom ponad 90% szans na przeżycie kolejnych pięciu lat po diagnozie, a pobranie cytologii choć raz każdej kobiecie zmniejszyłoby ryzyko śmierci z powodu raka szyjki macicy o blisko 40%.

Dzięki konkursowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie mieszkańcy Pomorza Zachodniego będą mogli brać udział w badaniach wykrywających raka jelita grubego, raka szyjki macicy i raka piersi. Mają też zmniejszyć się kolejki, bo obecnie na badanie endoskopowe w połowie zachodniopomorskich placówek trzeba czekać rok i trzy miesiące. Konkurs pozwoli też na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, jak videokolonoskopy, mammobusy czy cytobusy.

Środki w ramach konkursu zostaną również przeznaczone na sfinansowanie działań informacyjno-edukacyjnych. To bardzo ważne, bo Polacy niechętnie się badają. Często przeszkodą jest sam dojazd. Dlatego część środków z konkursu ma pozwolić m.in. na zapewnienie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca wykonania badania i z powrotem.

Nabór wniosków w konkursie WUP trwa do 30 listopada br.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl