16 mln zł na profilaktykę nowotworową

Nowe mammobusy, kolonoskopy, sprzęt i aparatura medyczna, a wszystko po to by lepiej, szybciej i częściej wykrywać choroby nowotworowe.

W ciągu ostatnich trzech dekad zachorowalność na nowotwory w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie. Według specjalistów tylko w 2025 r. aż 175 tys. polaków zachoruje na nowotwór.

Wiemy, że profilaktyka ma olbrzymie znaczenie, kładziemy więc mocny akcent na wczesne wykrywanie raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Według statystyk Krajowego Rejestru Nowotworów wychwycenie w porę groźnych zmian w badaniu mammograficznym daje pacjentkom ponad 90% szans na przeżycie kolejnych 5 lat po diagnozie.

Nasz stary mammobus służył przez 15 lat, wiemy jak ważna jest praca u podstaw. Deficyt sprzętu medycznego występuje w wielu miejscach regionu. W 2017 roku na badanie endoskopowe, czyli m.in. kolonoskopię, w niemalże połowie placówek leczniczych województwa zachodniopomorskiego trzeba było czekać aż 500 dni – powiedziała Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego Krystyna Pieczyńska.

Jak mówi Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie pomoc będzie kompleksowa. Osobom, które chciałyby skorzystać z badań profilaktycznych zaplanowano w ramach projektu organizację transportu. Zaś osobom niesamodzielnym, które na co dzień pozostają pod opieką osoby poddanej badaniom zapewniona zostanie opieka.

Jak podaje Urząd Marszałkowski, ponad 47 tys. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zostanie objętych profilaktyką, która pomoże uchronić przed chorobami nowotworowymi. Zaś 505 osób stanowiących personel medyczny zostanie objętych działaniami edukacyjnymi. Wszystko dzięki projektom dofinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Łączna wartość dofinansowanie dla 8 projektów to 15 663 821,65 zł. Pięć obejmuje profilaktykę raka jelita grubego, dwa projekty nakierowane są zarówno na programy dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy, jak i raka jelita grubego. Ósmy projekt dotyczy w całości profilaktyki raka piersi.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl