XXIV Festiwal Słowian i Wikingów

11:00

Kiedy

03.08 - 05.08.2018
godz.: 11:00

Gdzie

Centrum Słowian i Wikingów
Centrum Słowian i Wikingów
Wolin

XXIV Festiwal Słowian i Wikingów

Słowianie i wikingowie – wierzenia, obrzędy i zwyczaje.

Zwiedzający mają okazję przeżyć „żywą  lekcję historii” i zobaczyć, jakie zawody wykonywano, jakie potrawy spożywano, jak spędzano czas wolny oraz jak wyglądały i ile ważyły zbroje wojowników.

Dla odwiedzających przygotowano atrakcje:

  • pokazy średniowiecznych rzemiosł, m.in.: garncarstwa, bednarstwa, kowalstwa, złotnictwa–jubilerstwa, szewstwa–skórnictwa, bursztyniarstwa, snycerstwa, rogownictwa, wikliniarstwa, mennictwa i innych
  • prezentacje uzbrojenia średniowiecznego wojownika z  możliwością  przymierzenia niektórych elementów, bardziej wytrwali mogą spróbować swoich sił w walce,
  • stanowiska strzelania z łuku, rzucania oszczepem
  • prezentacja i degustacja średniowiecznych przysmaków
  • plac zabaw dla najmłodszych, gdzie odbywają się  gry, zabawy, konkursy i turnieje  (przygotowane  i przeprowadzane przez Publiczne Gimnazjum w Wolinie)
  • gry i zabawy dla dzieci i dorosłych prowadzone przez zespoły: Birka Boys
  • Strefa czytania– miejsce w którym odwiedzający będą mogli zapoznać się z różnymi publikacjami jak i również poznać ich autorów.

Muzyka stanowiła ważny element życia codziennego barwnego świata wczesnego średniowiecza. Podczas festiwalu usłyszymy ją w wykonaniu takich zespołów, jak: Percival (Polska), Szedinek (Węgry),  Javaryna (Białoruś) , Ęzibaba (Polska), Lord Wind [Wieka Brytania],Dziewanna (Polska)

W czasie festiwalu odbędzie się również Jarmark Wikinga.

Stałe elementy programu festiwalu:

03 sierpień (piątek) – w godzinach od 11.00 do 20.30

04 sierpień (sobota) – w godzinach od 10.00 do 20.30

05 sierpień (niedziela) – w godzinach od 10.00 do 18.00

 

PROGRAM XXIV FESTIWALU SŁOWIAN I WIKINGÓW

Piątek, 03 Sierpień 2018 r.

godz. 11.00– Korowód oraz uroczyste rozpoczęcie festiwalu „Korowód ruszy spod Katedry w Wolinie”

godz. 11.00– Obrzęd przekazania władzy jarlowi Jomsborga – kapłani wraz z burmistrzem przekazują insignium  jarlowi .

godz. 11.50 – otwarcie świątyni – wniesienie stanic, obrzęd niecenia ognia, modlitwa do ognia i ofiarowanie– skandynawski obrzęd ofiarowania blot

godz.12.00 – Obrzęd uznania i przyjęcia dziecka do wspólnoty – świątynia

godz.12.00 – Sowia dusza – spotkanie z ptakami prowadzone przez Agnieszkę Borowską

godz. 12:30 – Bitwa o most – eliminacje

godz. 12:30 – Miniaturowe figurki wielotwarzowe z terenów basenu Morza Bałtyckiego. Pochodzenie i funkcje – prelekcja dr. Pawła Szczepanika

godz. 12.30    Spektakl Teatralny

godz. 13.00 – 15:00 – Świątynia otwarta – wróżenie ze szczap wróżebnych (tzw. żrebi) dla mężczyzn oraz z linii w popiele dla kobiet – świątynia

godz. 13.00 – Obrzęd postrzyżyn – świątynia

godz.  13.30  Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu szwedzkiej grupy Birka Boys

godz.  13.30  – Odd Strzała, czyli jak szlachetny wiking walczył z pogaństwem – prelekcja dr. Łukasza Malinowskiego

godz. 14.00 –O objawieniu się bóstwa chrześcijaninowi wg Księgi Cudów Mnicha Herberta – świątynia i otoczenie

godz. 14.00 – Targ niewolników –  Kroniki mówią o Słowianach jako o ludziach handlujących osobami wziętymi w niewolę

godz. 14.00 – godz. 14.00 – Kruczy turniej – drużynowa walka wojów – zgłoszenia drużyn i sędziów oraz objaśnienie zasad turnieju

godz. 14.30 – W poszukiwaniu stworzy – spotkanie dla dzieci z postaciami z mitologii słowiańskiej

godz.15:30 –  O tarczy Jarowita, która uratowała chrześcijańskiego mnicha – według relacji Herborda i Ebbona – świątynia i otoczenie

godz. 15:30 – Woda i ogień w obrzędowości dawnych Słowian – prelekcja Natalii Zacharek

godz. 16.00 – Wróżba z Koniem wg obrządku arkońskiego utrwalonego przez kronikarza Saksona Gramatyka ks. XIV,   rozdz. 39

godz. 16.00 – Bitwa Słowian i wikingów Na polu bitwy rozgrywać się będą walki między dwoma obozami wojów. Weźmie w nich udział około 400 uczestników. Waleczniejsza i bardziej zaprawiona w boju armia pokona słabszą, a wynik nie będzie znany aż do ostatniego woja.

godz. 17.00  – Skandynawskie braterstwo krwi, tzw. wejście pod darń – kamień runiczny przy drogowskazie

godz. 17.00  – Marzanna i Jaryło – prelekcja dr. Michała Łuczyńskiego

godz. 17.30 – Bitwa Morska Repliki wczesnośredniowiecznych łodzi są stałym elementem festiwalu.

godz. 18.00   – Słowiański obrzęd ciałopalenia poprzedzony obrzędami wyprowadzenia duszy – pole bitwy

godz. 18.30 – Eliminacje do turnieju walk indywidualnych o nagrodę Jarla Jomsborga

Każda grupa chętna wziąć udział w turnieju wystawia po dwóch wojów. Turniej ten jest wyłącznie dla uczestników festiwalu, ale ma on charakter pokazu i prezentacji sposobów walki.

godz. 19.00– Występy grup muzycznych i nauka tańca

Sobota, 04 sierpnia 2018 r

godz.10.00 – Turniej łuczniczy – plac strzelniczy

godz.10.00 Bitwa o most– finał Turniej drużyn 5–osobowych przygotowany przez grupę SILVER WOLF z Moskwy.

godz. 10.30 – Weles, chtoniczny bóg Słowian – prelekcja dr. Michała Łuczyńskiego

godz. 11.00 – Otwarcie świątyni – wniesienie stanic, rozniecenie ognia, ofiarowanie – świątynia

godz. 11.00 – Popkultura słowiańska – prelekcja dr Elżbiety Żukowskiej

godz. 12.00 – „Borka i Sambor” – spotkanie autorskie

godz. 12.00 – Słowiańska obrzędowość i magia ochronna – ofiara zakładzinowa oraz ofiara Domowemu – okolice świątyni

godz. 13.00–15.00– Świątynia otwarta jest dla turystów

godz.13.00 –  O przyjęciu Vagna do Bractwa Jomsvikingów  rozdziały 22–23

godz. 13.30 – Warsztaty kaligraficzne prowadzone przez Agnieszkę Węgrowską

godz.13.30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu szwedzkiej grupy Birka Boys

godz. 14.00Turniej walk indywidualnych o nagrodę Jarla Jomsborga i wręczenie nagrody

godz. 15:00 – Hávamál – Pieśń Najwyższego – prelekcja dr. Łukasza Malinowskiego + spotkanie autorskie

godz. 15:00 – Skandynawski obrzęd ofiarowania blodörn – ofiara z człowieka, tzw. krwawy orzeł – kamień runiczny przy drogowskazie

godz.16.00 – Bitwa Słowian i wikingów

godz. 17.00 – Obrzęd przyjęcia wojownika do drużyny – świątynia

godz. 17.00 – O skandynawizacji słowiańskich wątków wierzeniowych – prelekcja dr. Kamila Kajkowskiego

godz. 17.30 – Konkurs na strój kobiecy

godz. 18.00 – Strach i jego źródła w percepcji świata dawnych Słowian – prelekcja Natalii Zacharek
godz. 18.00 – Obrzędy zaślubin (słowiańska swaćba oraz zaślubiny skandynawskie) – świątynia

godz. 18.30 – Rozstrzygnięcie konkursu na jadło wczesnośredniowieczne –  Spośród wszystkich średniowiecznych potraw przygotowanych przez uczestników wyłonione zostaną te  najsmaczniejsze

godz. 18:30 – Kruczy turniej – drużynowa walka wojów – finał

godz. 19.00 – Konkurs na najdostojniejszą brodę wikińską oraz warkocz kobiecy– Konkurs otwarty, w którym mogą wziąć udział zarówno uczestnicy, jak i turyści. Oceniana jest długość, kolor, uczesanie i inne ozdoby brody i warkocza kobiecego. Jury złożone z turystów zwiedzających festiwal.

godz. 19:30– Słowiański obrzęd ofiarowania – ofiara z człowieka na podstawie źródeł pisanych i archeologicznych – świątynia

Niedziela, 05 sierpnia 2018r.

godz.10:30 – Trening Armii Bolesława

godz. 11.00– Otwarcie świątyni – wniesienie stanic, rozniecenie ognia, ofiarowanie

godz. 11.00 – Zabobony, czyli słowiańskie myślenie magiczne – prelekcja dr Elżbiety Żukowskiej

godz. 11.30– Test wikinga – próba wody

Wojownicy walczą kijami stojąc na desce pomiędzy dwiema łodziami. Wygrywa ten, który nie wpadnie do wody.

godz.11:30 – Sokolnictwo, prezentacja ptaków drapieżnych Michał Bień, Maciej Fabrykiewicz/Armia Bolesława

godz. 12.00–  O plonach w Arkonie – inscenizacja na podstawie opisu Saksona Gramatyka

godz. 12.00 – Perun, uraniczne bóstwo Słowian – prelekcja dr. Michała Łuczyńskiego

godz. 12.30 – 9 światów Yggdrasila – spotkanie dla dzieci z mitologią skandynawską

godz. 12.30 – Sąd na thingu – Drużyna Wczesnośredniowieczna Wytędze/Armia Bolesława

godz. 13.00 – Pokaz sił słowiańskich i wikińskich okrętów, manewry na wodzie

godz.13:00– Świętosława – inscenizacja Kraków G

godz. 13.00–15.00 – Świątynia otwarta – wróżenie ze szczap wróżebnych (tzw. żrebi) dla mężczyzn oraz z linii w popiele da kobiet – świątyni

godz.13:30 – Skandynawski obrzęd wystawienia słupa pogardy – nithstang

godz.13:30 – Wyrocznie i wróżby w pogańskiej Skandynawii – prelekcja prof. Leszka P. Słupeckiego

godz. 13:30 – Wczesnośredniowieczne gry i zabawy w wykonaniu szwedzkiej grupy Birka Boys

godz. 14:00 – Szkoła walki dla dzieci – Drużyna Najemna Rujewit/Armia Bolesława

godz.14:30 – Słowiańska magia pogodowa w zależności od warunków atmosferycznych: przywołanie deszczu na podstawie relacji Burharda z Wormacji   odpędzanie chmur deszczowych na podstawie tradycji ludowych – dokładna lokalizacja zostanie wskazana w zapowiedzi

godz.14:30 – Zwierzęta kultowe u Słowian Zachodnich – prelekcja Natalii Zacharek

godz.15.00 – Targ niewolnic Kroniki  mówią o Słowianach jako o ludziach handlujących osobami wziętymi w niewolę. Będzie  na co popatrzeć, a i niewolnicę zdatną do pracy zakupić.

godz. 15:30 – „Saga Jesionu” – spotkanie autorskie

godz. 16.00– Bitwa Słowian i wikingów

godz. 17.00 – Występ grupy muzyki dawnej

godz. 17:30 – Rozstrzygnięcie turnieju łuczniczego

godz.18.00 – Zakończenie Festiwalu Słowian i Wikingów

*w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od organizatora program może ulec zmianie

Informacja o sprzedaży biletów:

Sprzedaż biletów w dniach 03.08. do 05.08.2018r. w Wolinie, w oznakowanych kasach, zlokalizowanych przed wejściem na teren skansenu od strony Recławia, za mostem obrotowym, w ciągu drogi gminnej Wolin – Recław, karty wstępu grup zorganizowanych wejść bezpłatnych o których mowa poniżej do nabycia w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na ternie błoni nad cieśniną Dziwna, naprzeciw budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie.

• Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie w następujących cenach:
BILETY DLA TURYSTÓW Z POZA GMINY I MIASTA WOLIN:
• „całodniowy bilet normalny wstępu”-upoważnia do wejścia na teren skansenu w godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, 17,00 zł
• „całodniowy bilet ulgowy wstępu”- upoważnia do wejścia na teren skansenu w
godzinach realizacji programu historycznego, w ciągu jednego dnia, za okazaniem legitymacji szkolnej, studenckiej, kupujący otrzyma stempel charakterystyczny dla danego dnia we wskazanym przez kupującego miejscu, 12,00 zł
BILETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA WOLIN –
• Całodniowy bilet normalny dla mieszkańca gminy i miasta Wolin” – upoważnia do wejścia na teren skansenu za okazaniem dowodu osobistego, w ciągu jednego dnia, w czasie realizacji programu Festiwalu Słowian i Wikingów, kupujący otrzyma pieczątkę charakterystyczną dla danego dnia, we wskazanym przez kupującego miejscu, – 5,00 zł.
• Dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta i gminy Wolin – wstęp bezpłatny za okazaniem legitymacji szkolnej
ULGI GRUPY ZORGANIZOWANE:
GRUPY ZORGANIZOWANE – KOLONIE, OBOZY HARCERSKIE, OBOZY SPORTOWE – wejście na podstawie karty wstępu do nabycia w oznakowanej kasie – cena wejścia 1 os.-9,00 zł
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO ORAZ GŁUCHONIEME WRAZ Z OPIEKUNAMI -wejście bezpłatne
DZIECI DO LAT 6 – wejście bezpłatne
GRUPY ZORGANIZOWANE – DZIECI Z DOMÓW DZIECKA Z WYCHOWAWCAMI wejście bezpłatne
Karty wstępu wejść bezpłatnych do nabycia w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na ternie błoni nad cieśniną Dziwna, naprzeciw budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie, za okazaniem listu potwierdzonego przez dyrektora, osoby upoważnionej danej placówki łub innego dokumentu poświadczającego o pochodzeniu grupy

Regulamin wydarzenia i pełna informacja dotycząca sprzedaży biletów

Wydarzenie pod patronatem portalu Infoludek.pl

Źródło: Organizator