Wykład „Rola dotyku we współczesności. Kultura i literatura”

17:00

Kiedy

08.11 - 08.11.2018
godz.: 17:00

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

Wykład "Rola dotyku we współczesności. Kultura i literatura"

Wykład „Rola dotyku we współczesności. Kultura i literatura” w cyklu „Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie”, który wygłosi prof. dr hab. Anna Łebkowska.

W latach 2008 – 2011 Książnica Pomorska zakupiła, dzięki wsparciu finansowemu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, liczącą ok. 40 tys. woluminów bibliotekę naukową prof. Henryka Markiewicza, wybitnego polskiego literaturoznawcy. Oprócz księgozbioru pozyskane zostały także rękopiśmienne archiwalia i korespondencja. Prof. Markiewicz zmarł 31 października 2013 r. w Krakowie. W 2014 roku dla uczczenia 1. rocznicy śmierci Profesora Jego imię zostało nadane jednej z sal w Muzeum Literackim Książnicy Pomorskiej. W celu popularyzacji pozyskanego zasobu oraz wprowadzenia go do obiegu naukowego Książnica Pomorska zainicjowała cykl „Przekroje i zbliżenia. Wykłady Markiewiczowskie”. W 5. rocznicę śmierci prof. H. Markiewicza wykład wygłosi prof. A. Łebkowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, należąca do grona współpracowników prof. Markiewicza, redaktor naczelna „Ruchu Literackiego”, prodziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. naukowych, autorka wielu książek i opracowań. Zakres tematyczny badań prof. A. Łebkowskiej obejmuje: badanie literatury w perspektywie antropologii kulturowej, teorie genderowe, współczesne teorie fikcji literackiej; teorie możliwych światów, literaturę XX i XXI wieku (w tym hipertekstową powieść interaktywną); strategie retoryczne.

Źródło: Książnica Pomorska