Wykład o poetach „Metafory” w ramach cyklu „Galeria jednego wiersza”

17:00

Kiedy

30.11 - 30.11.2017
godz.: 17:00

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

W Galerii Jednego Wiersza przedstawiamy sylwetkę Ryszarda Grabowskiego, ostatniego już z członków założycieli grupy poetyckiej „Metafora” . W Szczecinie mieszkał od 1946 roku. Jako poeta zadebiutował w 1955 roku wierszem Uliczki opublikowanym na łamach „Życia i Kultury”, dodatku kulturalnego „Głosu Szczecińskiego”. Swoje wiersze, utwory prozatorskie
i reportaże zamieszczał m.in. w prasie lokalnej – „Kurierze Szczecińskim”, „Głosie Szczecińskim” „7-mym Głosie Tygodnia” (cykl humoresek morskich Pod Okoniem), „Spojrzeniach”, „Ziemi i Morzu”, a także w prasie ogólnopolskiej – „Kamenie”, „Kształtach”, „Morzu”, „Nowej Wsi”, „Panoramie Północy”, „Płomyczku”, „Poglądach”, „Szpilkach”, „Tygodniku Morskim” i we „Wrocławskim Tygodniku Katolickim”. Często publikował pod pseudonimem (rg). Pisał utwory poetyckie, satyryczne i opowiadania. Współpracował ze studenckimi teatrzykami, m.in. teatrzykiem „Complex 13″ i z Kabaretem „Okaryna”. Napisał ponad sto tekstów do piosenek autorstwa Waleriana Pawłowskiego i Czesława Cupaka. Niektóre z piosenek były prezentowane i nagradzane na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Opublikował trzy tomiki poetyckie.

 Wykład o poetach „Metafory” wygłosi dr hab. prof. US Jerzy Madejski.

Źródło: Organizator