Wykład dr Agnieszki Borysowskiej

17:00

Kiedy

13.06 - 13.06.2019
godz.: 17:00

Wykład dr Agnieszki Borysowskiej

Wykład dr Agnieszki Borysowskiej pt. „Rękopiśmienna matrykuła Pedagogium Książęcego – cenne źródło do historii szkolnictwa w Szczecinie” w czwartek 13 czerwca 2019 o godz. 17.00.

Podczas wykładów z cyklu „Nieznane, ciekawe, cenne – ze zbiorów Książnicy Pomorskiej” prezentujemy skarby z zasobów Książnicy Pomorskiej. W czerwcu wysłuchamy wykładu dr Agnieszki Borysowskiej, sekretarz naukowej Książnicy Pomorskiej, która przedstawi rejestry uczniów Pedagogium Książęcego w Szczecinie, a następnie szkół, które je zastąpiły w okresach szwedzkiej i pruskiej historii miasta. Te dwa niepozorne rękopisy dają wgląd w grono uczniowskie i pedagogiczne najważniejszej placówki edukacyjnej dawnego Szczecina od końca XVI w. do początków wieku XIX. Rejestry te do czasów II wojny światowej przechowywane były w bibliotece Gimnazjum Mariackiego, a więc szkoły, która była kontynuatorką wszechnic objętych spisem i jednocześnie spadkobierczynią zebranej przez stulecia ich działalności kolekcji bibliotecznej. Po wojnie rękopisy te nie odnalazły się i w piśmiennictwie historycznym długo opisywane były jako zaginione. Jak się okazało w roku 1982 – jednak przetrwały i trafiły do zbiorów rękopiśmiennych Książnicy Pomorskiej, stanowiąc dziś jedno z najcenniejszych źródeł do dziejów szkolnictwa w naszym mieście. Podczas wykładu wysłuchamy omówienia zawartości tych rękopisów na tle historii Pedagogium Książęcego – szkoły półwyższej, która rozpoczęła tradycję akademicką Szczecina, kontynuowaną współcześnie przez Uniwersytet Szczeciński.

Uczestnicy spotkania będą mieli także niepowtarzalną okazję obejrzenia zabytków osobiście – na stałe są one bowiem przechowywane w skarbcu Książnicy i można oglądać jedynie ich wersję cyfrową, umieszczoną w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”.