Wykład: Biotransformacja przemysłu samochodowego

17:00

Kiedy

23.01 - 23.01.2019
godz.: 17:00

Gdzie

Siedziba STN
Al. Wojska Polskiego 96
Szczecin

Profesor specjalizujący się w przemysłowych tworzywach sztucznych. Urodzony w Toruniu (1944), studia początkowo w Politechnice Łódzkiej (włókiennictwo), dalej w Merseburgu. Dalsze studia i doktorat na uniwersytecie Halle-Merseburg (1971), habilitacja w Politechnice Szczecińskiej (1987), profesor (1993), doktor Honoris Causa Politechniki Ryskiej (2004). Profesor wizytujący na różnych uniwersytetach w USA, Azji i Australii.

Autor ponad 340 publikacji cytowanych bez autocytowań ponad 7525 razy, indeks Hirscha około 40, książek 15, patentów 32. Promotor 30 doktorów, w tym pięciu jest profesorami w Niemczech, Kanadzie i Chinach. Liczba magistrantów w Polsce i Niemczech ponad 300.

Temat wystąpienia:

Biotransformacja przemysłu samochodowego.

Wymogi zrównoważonego rozwoju gospodarki wymuszają zastępowanie stosowanych dotychczas materiałów do produkcji wyrobów technicznych, w tym samochodów, nie tylko lżejszymi i bardziej wytrzymałymi materiałami i konstrukcjami, ale również spełniających coraz bardziej rygorystyczne wymogi ochrony środowiska.

W referacie zaprezentowany będzie rys historyczny oraz uwarunkowania wprowadzania obecnie stosowanych nowych bardziej ekoprzyjaznych materiałów polimerowych – biokompozytów wzmacnianych włóknami celulozowymi.

Krótko omówione będą również nowe projekty badawczo – rozwojowe dotyczące tej tematyki.