Wybory do Rad Osiedli w Szczecinie

09:00

Kiedy

07.04 - 07.04.2019
godz.: 09:00

Gdzie

Różne miejsca, Szczecin

Wybory do Rad Osiedli w Szczecinie

Szczecin podzielony jest na 4 dzielnice: Śródmieście, Zachód, Prawobrzeże, Północ: na terenie których działa 37 Rad Osiedli.

Osiedle jest najniższym szczeblem samorządu terytorialnego, a po ludzku: bliżej mieszkańca demokracji już nie ma. Rada Osiedla ma wiele zadań i możliwości: pośredniczy między mieszkańcami osiedla a władzami miasta, dostarcza mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, o planach i zamierzeniach władz miasta, podejmuje interwencje w interesie mieszkańców, występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, działa również na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków lokalnej wspólnoty osiedlowej i przemawiania przez nich jednym głosem we wspólnych sprawach.

W skład Rady Osiedli wchodzą osoby, wybierane przez samych mieszkańców. Są to zatem najczęściej nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, osoby nam znane nie z ekranu telewizora, ale np. ze wspólnej wywiadówki w szkole.

Źródło: Organizator