Wernisaż Wystawy Zbigniewa Blekiewicza. Kompozycje wybrane

00:00

Kiedy

01.01 - 01.01.1970
godz.: 00:00

Gdzie

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Korsarzy 34
Szczecin

Wernisaż Wystawy Zbigniewa Blekiewicza. Kompozycje wybrane

Zbigniew Blekiewicz pochodzi z Gdańska, od 2015 roku mieszka w Szczecinie. W 1989 roku obronił dyplom w dziedzinie malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na jego edukację wpłynęli artyści związani z ASP: prof. Hugon Lasecki, prof. Włodzimierz Łajming – promotor pracy dyplomowej, prof. Maciej Świeszewski – prowadzący wówczas zajęcia z rysunku, prof. Andrzej Dyakowski – promotor aneksu do dyplomu w dziedzinie malarstwa ściennego. W 1993 roku został zatrudniony w ASP na stanowisku asystenta w Pracowni Projektowania Plastycznego prowadzonej przez prof. Andrzeja Markowicza. Kwalifikacje I stopnia uzyskał w 2001 roku w rodzimej ASP, w której kontynuował pracę do 2011 roku. Od 2013 roku jest związany z Katedrą Sztuk Wizualnych Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, kierowanej przez dr hab. Jerzego Lipczyńskiego oraz z Katedrą Wzornictwa na tym samym wydziale, gdzie prowadzi zajęcia związane z rysunkiem i malarstwem. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie. Na wystawie zaprezentowane zostaną wybrane obrazy olejne artysty pochodzące z dwóch cykli: „Przeciwieństwa” oraz „Dwoistości”. Artysta o wystawie: Tytułem wystawy nawiązuję do uniwersalności określeń stosowanych zarówno w plastyce, jak i w muzyce, pragnę w ten sposób oddać podziw dla muzyki klasycznej, towarzyszącej mi bezustannie podczas pracy nad obrazami. W malarstwie moim wykorzystuję ideę płaskiej przestrzeni kubistycznej, podkreślając jednocześnie znaczenie cech obrazu, w którym najważniejszą rolę odgrywa kolor, forma, kontrast, układ kompozycyjny. Stąd pojawiające się sugestie, a nie treść przekazana bezpośrednio. Przeciwieństwa powodują, że świat jawi nam się w swoim pełnym wymiarze. Pion przeciwstawiony poziomowi, forma miękka przeciw twardej, linia krzywa wobec prostej, materia gładka względem chropowatej, powierzchnia matowa i świecąca, płaska i wypukła, duże wobec małego, jasne przeciw ciemnemu, zamknięte naprzeciw otwartemu, statyka wobec rytmu. Przeciwieństwa te wyzwalają napięcia i związane z nimi emocje prowokujące do formułowania myśli i wniosków. W obrazie próbuję znaleźć poczucie jedności, pojednania i scalenia tych kontrastowych elementów w harmonijną wizję malarską. Poruszam również problematykę związaną ze znaczeniem koloru. Emocjonalnie potraktowana barwa, staje się niezbędnym elementem budowy obrazu, gdzie gorąca czerwień lub intensywna żółć, służy podkreśleniu uczuć, a chłód zieleni czy błękitu studzi zapał. Obrazy z cyklu „Dwoistości” nawiązują do wywodzących się z filozofii idei dualistycznych, oraz osadzonej w kulturze symboliki znaków geometrycznych. Użycie abstrakcyjnych znaków i symboli w obrazach pozwala mi na bardziej ogólne, uniwersalne odczytanie znaczenia, za ich pośrednictwem przekazuję treści związane z pojęciami ogólnymi. Forma pozioma jako określenie statyki, wyciszenia i spokoju, przeciwstawiona dynamizmowi formy pionowej, jako symbolu energii i aktywności, związanej z twórczym działaniem. Koło jako symbol otaczającej nas sfery bezpieczeństwa, oddzielającej od zewnętrznego chaosu, podobnie jak nawiązująca do kształtu miejsca zamieszkania forma kwadratu, czy też spirala jako symbol rozprzestrzeniającej się energii, rytmu życia.

Bilet: 0 zł

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie