Wernisaż wystawy „Na zachód przybyli nauczyciele. Janina Szczerska – pedagog w nowej rzeczywistości”

18:00

Kiedy

20.10 - 20.10.2017
godz.: 18:00

Gdzie

Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie
ul. Księcia Mściwoja II 8
Szczecin

Kategorie


Wraz z końcem drugiej wojny światowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych zaczęto tworzyć polską administrację. Towarzyszył temu proces osiedlania się przybywającej na te tereny ludności polskiej. Wraz z nim zaczęto organizować polskie szkolnictwo, które dawało poczucie stabilizacji i normalności. Powodzenie misji edukacyjnej nie byłoby jednak możliwe, gdyby nie zaangażowanie nauczycieli, przybywających na te ziemie z różnych zakątków Polski. Część z nich wyrażała przekonanie, że mają tutaj do spełnienia zadania nie tylko o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, ale również administracyjnym, organizacyjnym, a nade wszystko integracyjnym. Tak też swoją powinność rozumiała Janina Szczerska (1897–1981) – nauczycielka, pierwsza dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, którym kierowała niemal trzynaście lat, pomiędzy 1945 a 1951 oraz 1959 i 1966.

Wystawa stanowi próbę zaprezentowania kształtowania się systemu oświaty w powojennym Szczecinie na przykładzie działalności Janiny Szczerskiej. Jej losy stały się przyczynkiem do ukazania nie tylko okoliczności powstania placówek szkolnych na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej, ale również znaczenia i pozycji nauczyciela w procesie tworzenia tych miejsc. Na ekspozycji zostały zgromadzone liczne archiwalia uzupełnione osobistymi przedmiotami Janiny Szczerskiej, a także pamiątki związane z działalnością I Liceum Ogólnokształcącego. Istotne dopełnienie stanowią również obiekty dotyczące powojennego systemu szkolnictwa w Szczecinie.

 Źródło: Organizator