Wernisaż wystawy Waldemara Marzęckiego pt. Sacrumminus

18:00

Kiedy

28.02 - 28.02.2017
godz.: 18:00

Kategorie


Wernisaż wystawy Waldemara Marzęckiego pt. Sacrumminus

Waldemar Marzęcki urodził się w 1952 roku w Szczecinie. W latach 1970-1974 współpracował z Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej.
Od roku 1982 do dzisiaj pracuje jako pracownik naukowy oraz dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.  Posiada tytuł naukowy profesora zwyczajnego i kieruje Katedrą Urbanistyki
i Planowania Przestrzennego.
Od roku 1989 jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 90-tych ponownie współpracował z Szczecińskim Ośrodkiem Telewizji Polskiej przygotowując liczne czołówki komputerowe programów telewizyjnych o zasięgu regionalnym i krajowym. Współpracował również z telewizją prywatną, gdzie opracował program poświęcony w całości problemom urbanistyki szczecińskiej.
W latach 2002-2005 pełnił funkcję prezesa Okręgu Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.
Przygotował 40 wystaw fotograficznych prezentowanych w Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i Włoszech. Szczególne miejsce zajmują w nich pokazy multimedialne z wykorzystaniem projekcji slajdów na kilku rzutnikach, grafiki i animacji komputerowej, pantomimy oraz muzyki jazzowej.
Interesuje się również działaniami teatralnymi. Jest współautorem scenografii fotograficznej do inscenizacji Czarodziejskiego Fletu wystawianego w Teatrze Polskim w Szczecinie, oraz prezentacji multimedialnej do sztuki „Nokturn dla Pani Tilebein” przygotowanej przez Teatr Kameralny w Szczecinie i zrealizowanej w Klubie 13 Muz.
Wystawa fotograficzna „Sacrumminus” jest próbą zilustrowania fenomenu powstawania budowli sakralnej i nadziei związanej z jej bardziej niematerialnym obliczem. W poszczególnych fotogramach autor stara się odnaleźć lub raczej w symboliczny sposób zobrazować zjawisko sacrum w architekturze.