Wernisaż wystawy: „Mieszka i pracuje w”

19:00

Kiedy

06.09 - 06.09.2016
godz.: 19:00

Gdzie

Akademia Sztuki
pl. Orła Białego 2
Szczecin

Kategorie


Yane Calovski i Hristina Ivanoska, Jasmina Cibic, Eva Engelbert, Igor Eškinja, Kathi Hofer, David Maljković, Christian Kosmas Mayer, Gizela Mickiewicz, Marzena Nowak, Tarwuk, Adam Ulbert

Kuratorki: Aurelia Nowak, Vanja Žanko

Wystawa „Mieszka i pracuje w” prezentuje prace artystów młodego i średniego pokolenia pochodzących z krajów położonych między Morzem Bałtyckim a Śródziemnym, podejmujące problematykę i znaczenie miejsca pracy i zamieszkania artystów w dzisiejszych czasach. Zaproszeni do projektu artyści, urodzeni w latach 70. i 80. w Austrii, Chorwacji, Macedonii, Polsce, Słowenii oraz na Węgrzech, są w ciągłym ruchu. Jedni z nich funkcjonują w ramach międzynarodowego systemu świata sztuki, uczestnicząc w wystawach, rezydencjach i innych projektach artystycznych od wielu lat, inni dopiero wkraczają w tę rzeczywistość, mając za sobą pierwsze międzynarodowe doświadczenia. Miejsce pracy artystów oraz jego położenie geograficzne stało się z jednej strony nieistotne, z drugiej kluczowe dla ich praktyki artystycznej. Relacje między miejscem zamieszkania artystów a ich tożsamością kulturową i twórczością z pewnością ulegają wpływowi zarówno procesów globalizacyjnych, jak i lokalnych preferencji czy estetycznych trendów. Poprzez swoją praktykę artyści ci krytycznie przyglądają się społeczno-polityczno-kulturowym zmianom określającym okoliczności, w jakich dane jest im funkcjonować dzisiaj. Prace prezentowane na wystawie oferują wgląd w przeciwstawne poetyki między przeszłością a teraźniejszością, tym co istotne i nieistotne, intuicyjne i historyczne, lokalne i ponadnarodowe.

Źródło: Organizator