Wernisaż międzynarodowej wystawy „500 lat ekslibrisu w Polsce”

17:00

Kiedy

20.01 - 20.01.2017
godz.: 17:00

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

Wernisaż międzynarodowej wystawy "500 lat ekslibrisu w Polsce"

Wernisaż międzynarodowej wystawy ekslibrisów ze zbiorów Książnicy Stargardzkiej „500 lat ekslibrisu w Polsce”

Podczas wernisażu Andrzej Puławski z Książnicy Stargardzkiej wygłosi wykład o historii ekslibrisu w Polsce i Europie.

Każda książka powinna mieć swój ekslibris. Można wówczas powiedzieć, że książka ma duszę właściciela, a niekiedy kilku. Wprawdzie dowolny znak lub sygnatura postawiona w książce stanowią substytut ekslibrisu, to jednak starannie wykonany znak identyfikujący właściciela książki i wklejony w dobrym miejscu, dokładniej określa miejsce książki w przestrzeni czytelniczej.”Ex libris” (z łac. „z księgozbioru”) jest znakiem graficznym w formie nalepki, wykonany w dowolnej technice graficznej z możliwością wielokrotnego powielania, może służyć jako mała forma graficzna. Obok napisu „Ex libris”, zawiera imię i nazwisko lub inicjały właściciela książki oraz motyw graficzny, zwykle stanowiący szczególne kompendium wiedzy o nim. Naturalnie, siła artystyczna ekslibrisu zawiera się zarówno w wyrazie graficznym, jak i liternictwie. Im ciekawszy jest związek obrazu graficznego z tekstami zawartymi w grafice, tym wyższa jakość wypowiedzi. Stąd równowaga treści i formy, a właściwie harmonia pomiędzy nimi jest wyznacznikiem dążenia do doskonałości wyrazu graficznego. Istotne znaczenie ma tutaj technika zastosowana do wykonania ekslibrisu. Dawniej stosowano głównie miedzioryt, drzeworyt i linoryt. Potem akwafortę, akwatintę i ceratoryt. Obok wymienionych technik, stosuje się także mezzotintę, litografię i coraz częściej grafikę komputerową. Obecnie ekslibris pełni wielorakie funkcje. Od silnie sprecyzowanej formuły księgoznaku przez grafikę artystyczną, pilnie poszukiwaną przez kolekcjonerów i galerie całego świata, po wizytówki, zakładki do książek a nawet pamiątkowe gadżety. Jednakże jako księgoznak nie jest w pełni doceniany, a przecież daje możliwość graficznego opisania osobowości, zainteresowań, charakteru właściciela książki, nade wszystko jednak pozwala w sposób niebanalny podpisać książkę. Pierwszy ekslibris znaleziony w Afryce ma ponad 3000 lat. Pierwszy datowany polski ekslibris wykonany został w drzeworycie dla Macieja Drzewickiego w 1516 roku. Właśnie jego pojawienie się stanowi dziś niezwykłą okazję do świętowania Jubileuszu 500-lecia pierwszego polskiego ekslibrisu. Ta wystawa jest tego wyrazem. Eksponujemy na niej ekslibrisy pochodzące w większości ze zbiorów Książnicy Stargardzkiej, a miniatury Elżbiety Radzikowskiej i Uliany Turchenko pokazujemy za ich uprzejmą zgodą. Część prac pochodzi z moich zbiorów, w tym także ekslibrisy nieżyjącego już dr Krzysztofa Kmiecia. Eksponujemy na wystawie ekslibrisy kilkunastu autorów z Polski, Ukrainy, Izraela, Czech i Norwegii, prezentując jednocześnie współczesne tendencje artystyczne w tej dziedzinie sztuki. – Ryszard Baloń

Wystawa będzie prezentowana od 13 stycznia do 13 lutego 2017 w Sali Kolumnowej.

Źródło: Organizator