VII Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu

09:00

Kiedy

07.04 - 07.04.2018
godz.: 09:00

VII Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na VII Międzyuczelnianą Konferencję pn. Dzień Mózgu, pod hasłem „Mózg pod presją współczesności – technologie – pomoc czy zagrożenie”. Inauguracyjny wykład pt. „Technologia, innowacja, nowoczesność w języku polskim” wygłosi prof. Jerzy Bralczyk.

Dzień Mózgu to coroczne wykłady otwarte podejmujące tematykę związaną z funkcjonowaniem tego organu w interdyscyplinarnej perspektywie − zarówno z medycznego: neurologicznego i psychiatrycznego punktu widzenia oraz biorąc pod uwagę aspekty humanistyczne. Wśród tegorocznych wystąpień pojawią się m.in. następujące tematy: Zdrowie psychiczne Polaków – aktualne zagrożenia i prognozy, Problemowe korzystanie z nowych technologii: nałóg czy tylko strach ma wielkie oczy? oraz Chirurgia umysłu – naukowa fantazja czy rzeczywistość?. Wystąpienia zostaną wygłoszone w ramach trzech sesji: Nowe technologie – wielkie nadzieje, owe technologie w leczeniu oraz Niebezpieczeństwa nowych technologii.

Program Konferencji: 

Sesja I – Nowe technologie – wielkie nadzieje
Prowadzący: Prof.Beata Karakiewicz, Prof. Urszula Chęcińska
9.15 – 9.45 Prof. Jerzy Bralczyk (Warszawa)
Technologia, innowacja, nowoczesność w języku polskim
9.45 – 10.30 Prof. Włodzisław Duch (Toruń)
Czy technologie mogą pomóc mózgowi?
10.30 – 10.50 Prof. Jerzy Samochowiec
Technologie XXI wieku a diagnostyka i terapie zaburzeń psychicznych
10.50 – 11.10 Prof. Andrzej Potemkowski
Innowacyjne metody leczenia w chorobie Alzheimera.

Sesja II – Nowe technologie w leczeniu
Prowadzący:  Prof.Agnieszka Samochowiec, Prof. Zdzisław Kroplewski
11.40 – 12.00 Prof. Leszek Sagan
Chirurgia umysłu – naukowa fantazja czy rzeczywistość?
12.00 – 12.20 Prof. Jan Lubiński
Geny a mózg – co wnosi współczesność?
12.20 – 12.40 Prof. Przemysław Nowacki
Guzy mózgu – poznanie ich biologii drogą do nowych terapii
12.40 – 13.00 – Przerwa
11.10 – 11.40 – Przerwa

Sesja III – Niebezpieczeństwa nowych technologii
Prowadzący: Prof. Jerzy Samochowiec, Prof. Andrzej Potemkowski
13.00 – 13.20 Prof. Beata Karakiewicz
Zdrowie psychiczne Polaków – aktualne zagrożenia i prognozy
13.20 – 13.40 Dr Bogusław Habrat (Warszawa)
Problemowe korzystanie z nowych technologii: nałóg czy tylko strach ma wielkie oczy?
13.40-14.00 Dr hab Justyna Pełka-Wysiecka
Nowe technologie to nowy styl życia…a co na to  psyche?

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez: Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedrę i Klinikę Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Cogito.

Źródło: Organizator