Środa z historią Szczecina

17:00

Kiedy

21.09 - 21.09.2016
godz.: 17:00

Gdzie

Muzeum Historii Szczecina - Oddział MNS
Ks. Mściwoja II 8
Szczecin

W ramach cyklu „Środy z historią Szczecina” organizatorzy zapraszają na wykład dr. Michała Paziewskiego zatytułowany „Przedsierpniowa opozycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim”.

Mijająca 23 września bieżącego roku 40 rocznica utworzenia Komitetu Obrony Robotników, przekształconego w 1977 roku w Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”, jest doskonałą okazją, do przedstawienia środowiska opozycji demokratycznej, które wykrystalizowało się wówczas również na Pomorzu Zachodnim. Było ono jednym z najbardziej aktywnych w Polsce. Osobiste kontakty z warszawskimi opozycjonistami nawiązane w 1977 roku najpierw przez braci Mirosława i Jana Witkowskich z Gryfina, później przez Stefana Kozłowskiego ze Szczecina i Kazimierza Dobosza z Trzebieży zaowocowały ścisłą współpracą m.in. z korowskim dwutygodnikiem „Robotnik”, a po roku proklamacją powstania Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych Pomorza Zachodniego, jednego z trzech komitetów założycielskich wolnych związków zawodowych w kraju. Podczas strajków z lata 1980 roku osoby z tego grona oraz z kręgu skupionego wokół Andrzeja Milczanowskiego i Jerzego Zimowskiego nierzadko inicjowały protesty i stawały na ich czele, później zaś były aktywnymi członkami NSZZ „Solidarność” w regionie zachodniopomorskim. Byli to m.in.: Aleksander Krystosiak ze stoczni „Parnica” czy Władysław Lisowski i Jan Nowak z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Szczecinie. Jeszcze przed sierpniem 1980 roku wielu szczecinian ściśle współpracowało również z innymi opozycyjnymi inicjatywami: Mieczysław Ustasiak z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Jerzy Sychut (późniejszy lider Konfederacji Polski Niepodległej) z Niezależną Oficyną Wydawniczą NOWA, Małgorzata Pawlicka z redakcją „Robotnika”, Marek Adamkiewicz zakładał Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu. Z kolei kapitan żeglugi wielkiej Józef Gawłowicz, bezpośrednio kontaktujący się głównie z Jerzym Zimowskim, przez ponad ćwierć wieku przemycał wydawnictwa emigracyjne z Zachodu, które rozpowszechniano przede wszystkim na Pomorzu Zachodnim.

Źródło: Organizator