Spotkanie promujące książkę „Nikt się nie rodzi strukturalistą…”

18:00

Kiedy

01.12 - 01.12.2017
godz.: 18:00

Nikt się nie rodzi strukturalistą. Twórczość literacka Edwarda Balcerzana autorstwa Beaty M. Wolskiej traktuje o autorze na wielu płaszczyznach związanym ze Szczecinem, w którym mieszkał w latach 1946–1956. W 2017 roku przypada osiemdziesiąta rocznica urodzin Edward Balcerzan – historyka i teoretyka literatury, krytyka, tłumacza, ale też poety i prozaika. Poznański badacz jest współtwórcą polskiej szkoły strukturalistycznej oraz zasłużonym pedagogiem. W 2012 roku został mu przyznany tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. To wyróżnienie jest też świadectwem nieustannych związków Balcerzana ze Szczecinem, w którym spędził młodość i rozpoczął swoją drogę twórczą. Co należy podkreślić, Balcerzan był jednym z tych twórców (obok m.in. Niny Rydzewskiej, Marii Bonieckiej, Franciszka Gila, Józefa Bursewicza, Heleny Raszki oraz Witolda Wirpszy i Marii Kureckiej), którzy współtworzyli życie literackie miasta w pierwszych latach po wojnie, kiedy to Szczecin zaczynał konstruować swoją polską tożsamość (m.in. współtworzył grupę literacką „Metafora”). To tutaj szukał inspiracji – znajdował je zarówno w samym mieście, jak i w środowisku literackim (dużo fragmentów poezji i prozy z tego okresu, ale też późniejszego odnosi się do Szczecina). Paradoksalnie w twórczości Balcerzana więcej jest Szczecina niż Poznania, w którym na stałe mieszka od 1962 roku.

Źródło: Muzeum Narodowe w Szczecinie