Spotkanie z Piotrem Piętkowskim

17:00

Kiedy

22.11 - 22.11.2017
godz.: 17:00

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

Spotkanie z Piotrem Piętkowskim, autorem książki „Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku”

„Książka zaskakuje, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, już od pierwszych akapitów, gdyż bardzo przejrzyście naszkicowany został nowatorski zamysł Autora: uczynienie z rzek pomorskich, przedstawionych w najrozmaitszych kontekstach, głównej osi narracji o przeszłości regionu. Dotychczas w literaturze naukowej taka optyka badań nad wczesnym średniowieczem Pomorza podejmowana była marginalnie, zasygnalizowana tylko w nielicznych artykułach i niekiedy w monografiach oraz opracowaniach syntetycznych. […] Przejrzysty język pracy czyni z niej także wartościową lekturę popularnonaukową dla Czytelników niebędących ani profesjonalnymi archeologami, ani też historykami, zainteresowanych jednak przeszłością regionu”. Z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Jaworskiego.

Piotr Piętkowski – doktorant Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na historii Pomorza Zachodniego i Śląska we wczesnym średniowieczu, historiografii średniowiecznej, regionalistyce oraz nowych formach upowszechniania wiedzy. Jest autorem monografii „Biskupstwo pomorskie jako początek biskupstwa kamieńskiego”, a także kilku artykułów oraz recenzji naukowych.

Źródło: Książnica Pomorska