Spotkanie „Jak tłumaczyć i wydawać dawne źródła?…”

17:30

Kiedy

26.03 - 26.03.2019
godz.: 17:30

Gdzie

ProMedia
al. Wojska Polskiego 2
Szczecin

Spotkanie „Jak tłumaczyć i wydawać dawne źródła?..."

Spotkanie z cyklu „Szczecińskie wtorki

Temat najbliższego spotkania: „Jak tłumaczyć i wydawać dawne źródła? Wokół ‘Opisu miasta Szczecina’ Ludwiga Wilhelma Brüggemanna, w tłumaczeniu i opracowaniu prof. Agnieszki Gut”. Gośćmi będą prof. Agnieszka Gut i prof. Radosław Gaziński. Prowadzenie – red. Bogdan Twardochleb.

Agnieszka Gut szczególne zainteresowania kieruje ku heraldyce, co znalazło swój wyraz w pracy magisterskiej pt. Rozwój herbu miasta Stargardu od XIII do początku XIX wieku oraz w recenzjach prac poświęconych herbom miejskim i książęcym na Pomorzu Zachodnim. Od początku XXI wieku zajmuje się również intensywnie zachodniopomorską heraldyką samorządową. W efekcie powstało kilka artykułów poświęconych herbom okresu międzywojennego oraz współczesnym, a przede wszystkim wydana w 2005 roku książka pt. Herby powiatów i gmin w prowincji Pomorze w okresie międzywojennym, za którą w 2006 roku otrzymała wyróżnienie Jury Nagrody im. Adama Heymowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne. W tym samym roku dr Gut otrzymała wyróżnienie Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego w postaci medalu Amicus Scientiae et Veritatis.

Radosław Gaziński – jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów handlu morskiego Szczecina w XVIII w. Podsumowanie ich stanowi publikacja pt. „Handel morski Szczecina w latach 1720-1805”, w której zostały omówione uwarunkowania prawne i polityczne wynikające z merkantylnej polityki władców pruskich, infrastruktura portowa, liczebność floty miejskiej i stan przemysłu okrętowego, kupiectwo, instytucje wspierające handel morski, zakres terytorialny wymiany, struktura importu i eksportu oraz wolumen wymiany. Zagadnienia związane z dziejami morskim nie są wyłącznym przedmiotem badań naukowych prof. Gazińskiego. Zajmuje się on również pomorską heraldyką miejską oraz problematyką archiwalną, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozproszonego w wyniku II wojny światowej zasobu Archiwum Państwowego w Szczecinie. Prof. Gaziński jest także współautorem nowego Przewodnika po zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Szczecinie, który ukazał się w 2002 r.

Źródło: ProMedia