Spotkanie z cyklu: „Dziedzictwo Przyrodnicze Pomorza Zachodniego”

17:00

Kiedy

24.11 - 24.11.2017
godz.: 17:00

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

Będzie ono poświęcone Szczecińskiemu Parkowi Krajobrazowemu „Puszcza Bukowa”. Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” utworzony został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie w dniu 4 listopada 1981 roku. Powierzchnia Parku wynosi 9096 ha, zaś powierzchnia otuliny 11842ha. W granicach Parku Krajobrazowego znajduje się Puszcza Bukowa wraz z polanami: Dobropolską, Kołowską i Binowską.

Piękno krajobrazu, przedstawicieli fauny i flory, rezerwaty znajdujące się na terenie Parku poznamy w prelekcji audiowizualnej Tomasza Cerebież-Tarabickiego z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Dziedzictwo historyczne i kulturowe, zabytki w obszarze S.P.K. „Puszczy Bukowej” i jego otulinie przedstawi dr hab. Paweł Gut, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Akademia Pomorska w Słupsku.

Źródło: Książnica Pomorska