Rekonstrukcja polskiego obozu kawalerii w Policach – Klub Kawaleryjski im. XII PUP

10:00

Kiedy

31.05 - 03.06.2018
godz.: 10:00

Bilety

Bilet: Wstęp wolny

Gdzie

Łąka za ZWiK w Policach
ul. Bursztynowej
Police

Rekonstrukcja polskiego obozu kawalerii w Policach - Klub Kawaleryjski im. XII PUP

„Oboz Kawalerii” będzie rekonstrukcją typowego obozowiska polskiej kawalerii. Na terenie obozu zostaną rozbite namioty, ustawione koniowiązy, kuchnia polowa, punkt sanitarny i punkt werbunkowy. Przez cztery dni będą odbywały się ćwiczenia musztry oddziału konnego, musztra piesza, ćwiczenia we władaniu szablą i lancą, ćwiczenia kadryla. Uruchomiony punkt werbunkowy będzie werbował dzieci i młodzież, wydawał im książeczki wojskowe, po czym formował w sekcje i kolejno uczył:

– zasad zachowania się w mundurze, poszanowania godła i sztandaru , historii 12 Pułku Ułanów   Podolskich, zasad bezpiecznego postępowania z koniem, prezentacji broni
– musztry pieszej
– pokonania toru przeszkód
– ćwiczeń na koniu drewnianym
– szkolenia sanitarnego
– jazdy konnej – oprowadzanie na koniu

Obóz będzie żywą lekcją historii, w której udział będzie mógł wziąć każdy. Na kilka dni odwiedzający obóz i uczestnicy pokazów doświadczą niezwykłej podróży w czasie. Zapoznają się z niezbędnymi wiadomościami praktycznymi i teoretycznymi kawalerzysty, a także z życiem codziennym w obozie. Organizowane będą zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, pokazy i szkolenia.

Wydarzenie towarzyszące Dniom Polic.

Źródło: Organizator