Razem możemy zmienić miasto

11:00

Kiedy

26.05 - 27.05.2018
godz.: 11:00

Bilety

Bilet: Wstęp wolny

Gdzie

Podobszary rewitalizacji w Kołobrzegu

Urząd Miasta zaprasza do dyskusji o tym, jak mieszka się w Kołobrzegu na obszarze rewitalizacji. Jakich zmian potrzeba, aby poddana rewitalizacji część miasta była obszarem bardziej atrakcyjnym do życia i przyjaznym.

Urzędnicy planują przeprowadzić spacery badawcze po podobszarach rewitalizacji „Lęborski” oraz „Tereny powojskowe po obu stronach ul. Mazowieckiej”. Odbędzie się również zabawa na Piknikach Miejskich na podobszarze rewitalizacji „Lęborski”. oraz „Śródmiejski z Wyspą Solną i wschodnią częścią portu”.

Źródło: Organizator