„Przeprowadzka” – prezentacja filmu dokumentującego akcję teatralną

20:00

Kiedy

14.03 - 14.03.2018
godz.: 20:00

Bilety

Bilet: Wstęp wolny

Gdzie

Ośrodek Teatralny Kana
Plac św. Piotra i Pawła 4/5
Szczecin

Prezentacja filmu dokumentującego akcję teatralną „Przeprowadzka” zrealizowaną na terenie dzielnicy Niebuszewo w Szczecinie. Rozmowa wokół filmu. Zdarzenie realizowane w ramach festiwalu Adlojada 2018.

Wydarzenie artystyczne „Przeprowadzka” anektowało jeden z niewielu ocalałych po II wojnie światowej i zasiedlonych przez Żydów fragment miasta. Kilka jeszcze niezburzonych zaułków dzielnicy Niebuszewa, będących tkanką żywego miasta Szczecina, stanowiło samo w sobie przejmujący pomnik unicestwienia żyjącej tam niegdyś społeczności, ale także trwającego procesu „unicestwiania pamięci”. Historia społeczności żydowskiej w Szczecinie jest zapisana w swoistej „archeologii” nieistniejących miejsc: tablica pamiątkowa na resztkach muru przy ul. Dworcowej przypomina o dawnej synagodze spalonej przez nazistów w 1938 roku podczas „nocy kryształowej”; pomnik z macew przy ul. Jacka Soplicy − o starym żydowskim cmentarzu zamienionym w park miejski; zniszczone budynki i ulice dzielnicy Niebuszewo − o dawnym żydowskim centrum rzemiosła i handlu, które zaraz po wojnie – będąc przystankiem na szlakach przesiedleń w sytuacji niejasnej przynależności terytorialnej miasta − stawało się przymusowym wspólnym miejscem zamieszkania Żydów, Niemców i Polaków.

Źródło: Organizator