Projekt “Senior on-line”

10:00

Kiedy

14.12 - 14.12.2017
godz.: 10:00

Bilety

Bilet: Bezpłatne

Program projektu obejmuje:

  • Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
  • Warsztaty komputerowe
  • Warsztaty wsparcia informatycznego (podczas warsztatów realizowane będą też bardziej zindywidualizowane formy, gdzie każdy senior będzie mógł przyjść z własnym sprzętem i problemem z nim związanym)

Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba w wieku 60+ mieszkająca na terenie Gminy Miasto Szczecin. Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji.

Projekt jest dofinansowany z Urzędu Miasta Szczecin w ramach zadania “Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin”.

Źródło: Organizator