Projekt “Senior on-line”

10:00

Kiedy

31.08 - 31.08.2017
godz.: 10:00

Bilety

Bilet: Bezpłatne

Program projektu obejmuje:

  • Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
  • Warsztaty komputerowe
  • Warsztaty wsparcia informatycznego (podczas warsztatów realizowane będą też bardziej zindywidualizowane formy, gdzie każdy senior będzie mógł przyjść z własnym sprzętem i problemem z nim związanym)

Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba w wieku 60+ mieszkająca na terenie Gminy Miasto Szczecin. Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w projekcie od początku, organizatorzy zapraszają na kolejne zajęcia, które odbędą się 28 września, 5 października, 16 listopada i 14 grudnia 2017 r., w godzinach 10.00-14.00.

Projekt jest dofinansowany z Urzędu Miasta Szczecin w ramach zadania “Integracja i aktywizacja osób starszych – wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin”.

Źródło: Organizator