Pomorskie Kamienie- Świadkowie Dziejów Ziemi

17:00

Kiedy

13.11 - 13.11.2018
godz.: 17:00

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

Pomorskie Kamienie- Świadkowie Dziejów Ziemi

Wykład dr. inż. arch. Przemysława Sztajnera „Pomorskie kamienie – świadkowie dziejów Ziemi” – „Przez ostatnich kilkaset tysięcy lat lądolody kolejnych zlodowaceń wkraczały na teren naszego kraju przynosząc fragmenty skał z południowej Skandynawii i dna Bałtyku. Dzięki ogromnemu zróżnicowaniu geologii tych obszarów mamy w przyniesionym materiale skalnym zapis historii dziejów tego regionu z ponad 2 mld lat – a zwłaszcza ostatnich 500 mln, udokumentowany bogactwem skamieniałości.”

Źródło: Organizator