Polowania na czarownice w epoce nowożytnej

18:00

Kiedy

13.01 - 13.01.2020
godz.: 18:00

Bilety

Bilet: wstęp wolny

Gdzie

ProMedia
al. Wojska Polskiego 2
Szczecin

„Polowania na czarownice w epoce nowożytnej – kontekst prawny, społeczny i religijny”,  to wykład dr hab. Agnieszki Gut, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, który będzie podsumowaniem tematu i wydarzeń, zainspirowanych okrągłą, 400., rocznicą oskarżenia o czary oraz uwięzienia Sydonii von Borck.

Dr hab. Agnieszka Gut jest historykiem i profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje w Instytucie Historycznym US, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia z tzw. przedmiotów warsztatowych, czyli Wstępu do badań historycznych, Nauk pomocniczych historii i Metodologii badań historycznych.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi ze źródłoznawstwem, a zwłaszcza źródłami dokumentowymi oraz sfragistycznymi i heraldycznymi. Interesuje ją przy tym głównie społeczny i prawny wymiar wykorzystywania tych źródeł w przeszłości jako środków społecznej komunikacji.

Pod względem geograficznym badania naukowe Agnieszki Gut koncentrują się na obszarze historycznego Księstwa Pomorskiego oraz brandenbursko-pruskiej prowincji Pomorze.

Wyrazem jej zainteresowań naukowych są opublikowane monografie książkowe oraz liczne artykuły. Jest także autorką tłumaczenia i naukowego opracowania XVIII-wiecznego opisu Szczecina pióra pastora Ludwiga Wilhelma Brüggemanna.

Źródło: Organizator