Otwarcie wystawy „Autografy władców i wielkich postaci historycznych”

17:00

Kiedy

07.01 - 07.01.2019
godz.: 17:00

Gdzie

Książnica Pomorska
Podgórna 15/16
Szczecin

Otwarcie wystawy "Autografy władców i wielkich postaci historycznych"

Na wystawie zaprezentowane będą cenne historyczne dokumenty rękopiśmienne ze zbiorów Książnicy Pomorskiej i prywatnej kolekcji kpt. żeglugi wielkiej prof. Adama Wolskiego – z zamiłowania historyka, pasjonata dziejów Polski i świata, a także miłośnika dalekich podróży. Zainteresowanie historią, które przerodziło się w pasję, wzbudził w nim nauczyciel tego przedmiotu, w słynnym szczecińskim Pobożniaku. Adam Wolski związany jest ze Szczecinem od 1947 roku. Tu pokonywał poszczególne etapy drogi naukowej. Zrobił doktorat, habilitację, uzyskał też tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1964 roku ukończył Wydział Nawigacyjny Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni. Już od 1965 pływał na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej. W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, uzyskując dyplom inżyniera. Od roku 1974 do 2015 pracował w Akademii Morskiej w Szczecinie. Jako profesor nadzwyczajny wykładał w Akademii Morskiej w Szczecinie, a także Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest autorem 126 publikacji naukowych, był kierownikiem projektów celowych Komitetu Badań Naukowych. Za działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą został uhonorowany Nagrodą Ministra Gospodarki Morskiej oraz nagrodami rektorskimi i licznymi odznaczeniami.Jego kolekcjonerską pasję, związaną z historią, odzwierciedla wystawa „Autografy władców i wielkich postaci historycznych”. Prezentowane tu zbiory po raz pierwszy eksponowane są publicznie. Można będzie zobaczyć m. in. dokument podpisany przez królową Bonę, Jana II Sobieskiego, króla Władysława IV, Augusta II Mocnego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, akces do Konfederacji Targowickiej, w którym szlachcic o nazwisku Tomasz Wędrychowski ślubuje deptanie Konstytucji 3 Maja. Z dokumentów pochodzących już z XX wieku mamy list Jacka Malczewskiego, nominację oficerską podpisaną przez Józefa Piłsudskiego, odręczną dedykację i autograf generała Stefana Grota Roweckiego na jego autorskiej książce „Walki uliczne” wydanej w Warszawie w 1928 roku. Książnica Pomorska zaprezentuje m.in. również listy królewskie Zygmunta III Wazy, Stanisława Augusta Poniatowskiego, rękopis Tadeusza Kościuszki, rękopisy i dedykacje Stanisława Ignacego Witkiewicza. Rzadka to okazja zobaczyć tak unikatowe dokumenty w postaci nie cyfrowej a oryginalnej.

Źródło: Organizator