Nie oddamy Bieszczad piłom! Protest!

14:00

Kiedy

29.09 - 29.09.2020
godz.: 14:00

Gdzie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie
Juliusza Słowackiego 2
Szczecin

Nie oddamy Bieszczad piłom! Protest!
Lasy naturalne Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego, sukcesywnie niszczone przez wycinki potrzebują obrońców! Pomóż je ocalić, weź udział w ogólnopolskim proteście w obronie Puszczy Karpackiej.

29.09 o 14.00 pod siedzibą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie (ul. J.Słowackiego 2) odbędzie się protest pokazujący, że postulat ochrony najcenniejszych górskich lasów w Polsce ma poparcie w całym kraju.
Starania o lepszą ochronę karpackich lasów trwają od kilkudziesięciu lat. Już w okresie międzywojennym wskazywano na wyjątkowość przyrody Pogórza Przemyskiego a od lat 80tych przyrodnicy i aktywiści zabiegają o utworzenie tam Turnickiego Parku Narodowego. Również od kilkudziesięciu lat, trwają starania o ochronę najcenniejszych lasów w Bieszczadach. Niestety starania te napotykają na opór ze strony Lasów Państwowych (LP), którym nie na rękę jest tworzenie obszarów chronionych.

Lasy Puszczy Karpackiej należą do nas wszystkich.  Dlatego na 29.09.20 zorganizowano protest w 16 miastach, w których znajdują się Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych.

We wszystkich z nich, wręczone zostaną, przedstawicielom organizacji odpowiedzialnej za sukcesywne niszczenie karpackich lasów, postulaty domagające się:

– wprowadzenia moratorium na cięcia w proponowanych rezerwatach na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego oraz otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego;
– zainicjowania wielostronnego dialogu mającego na celu wypracowanie kompromisowego modelu zarządzania lasami Puszczy Karpackiej łączącego w sobie potrzeby gospodarcze z wymogami ochrony przyrody.

Dlaczego ten protest jest ważny?

Mieszcząca się w południowo-wschodniej Polsce Puszcza Karpacka to jeden z najcenniejszych pod względem przyrodniczym obszarów naszego kraju. Rosnące tam górskie lasy w dużym stopniu oparły się ingerencji człowieka i zachowały wiele cech lasu naturalnego. Wartość przyrodnicza niektórych z nich, także tych znajdujących się poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi, porównywana jest do Puszczy Białowieskiej – symbolu rodzimej dzikiej przyrody. Znajdziemy tam kilkuset letnie buki i jodły, niespotykane nigdzie indziej w Polsce gatunki grzybów, szereg organizmów będących reliktami lasów pierwotnych, które nie bez powodu właśnie tam znalazły swoje ostoje.

Tymczasem na większości jej terenu, również w wielu najcenniejszych fragmentach prowadzona jest regularna gospodarka leśna. Niemal każdego dnia, wycinane są tam stukilkudziesięcioletnie drzewa, po które następnie przyjeżdżają ciężkie maszyny pozostawiając po sobie w lesie głębokie koleiny. Niszczenie siedlisk chronionych gatunków, zmiana stosunków wodnych narażająca kraj naprzemiennie na susze i powodzie, naruszanie wrażliwej górskiej gleby czy wreszcie pozbawianie nas doskonałego magazynu węgla, tak ważnego w dobie zmian klimatycznych – to tylko niektóre z bezpośrednich skutków prowadzenia wycinek w tych wyjątkowych miejscach.

Źródło: Organizator