Migracje – szansa czy zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej?

11:40

Kiedy

17.05 - 17.05.2017
godz.: 11:40

Masowe wędrówki ludności to stały element historii Starego Kontynentu, jednak w ostatnich latach skala migracji obywateli państw trzecich do Europy znacznie wzrosła. Kryzys migracyjny to tylko jedno z wyzwań, któremu współczesna Europa musi sprostać.

Czy imigracja jest w stanie pomóc w walce z niżem demograficznym w Europie? Czy Unia Europejska wytycza światowe standardy działań humanitarnych wobec uchodźców? Jak powinna zareagować UE, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom Europy i nie ograniczać praw wynikających ze swobodnego przepływu osób? Czy można postrzegać ten problem jedynie na poziomie krajowym? Czy uchodźcy planują pozostać w Polsce, czy będą ją traktować jako kraj tymczasowy?

Między innymi na te pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty.

W debacie wezmą udział:
– Maria Pamuła – Agencja ONZ ds. Uchodźców (UNHCR Polska);
– Krzysztof Borowski – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex;
– dr Fuad Jomma – Instytut Politologii i Europeistyki WHUS;

Moderacja: dr Maciej Kowalewski – Instytut Socjologii WHUS.