Miejski Przegląd Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych

13:00

Kiedy

18.05 - 18.05.2019
godz.: 13:00

Bilety

Bilet: Wstęp wolny

Kategorie


W przeglądzie udział biorą soliści, zespoły wokalne, wokalno-muzyczne, instrumentalne ze Szczecina, działające w instytucjach kulturalno-oświatowych, organizacjach pozarządowych i w innych placówkach, w trzech kategoriach wiekowych: 13-15, 16-18 i powyżej 19 lat.

Źródło: Organizator