Medialny Stan Wyjątkowy: Partytury

18:00

Kiedy

17.11 - 17.11.2016
godz.: 18:00

Gdzie

Muzeum Sztuki Współczesnej
Staromłyńska 1
Szczecin

Kategorie


Tytuł wystawy Partytury jest grą różnych znaczeń tego słowa i wynika z fascynacji relacją między obrazem a dźwiękiem. Partytura to forma wizualnej komunikacji, która łamie bariery języka, czasu i przestrzeni. Zakłada ona zakres wiedzy pozwalający ją odczytać – jest diagramem, przepisem, mapą i zapisem akcji, która ma zostać wykonana. Przekłada też idee na kod wizualny. Partytura rozumiana jako rama fizyczna, konceptualna i strukturalna pomaga  obserwować relację między obrazem a dźwiękiem w filmie i wideo.

Artyści eksperymentowali z zależnościami między sztuką performance a różnego rodzaju partyturą – werbalną, graficzną, tradycyjną, numeryczną. Badali, jak partytury mogą zapisywać sytuacje związane z improwizacją, niespodziewanym zdarzeniem i spontaniczną wolnością. Sprawdzali werbalne, graficzne, wizualne możliwości systemów notacji, a rezultaty tych eksperymentów przekroczyły możliwości klasycznych instrumentów.

To zamazanie granic między językiem wizualnym, pisanym a muzycznym miało zasadnicze znaczenie dla kultury postmodernistycznej kolejnych dekad. Michael Parsons napisał, że „studia nad sztuką mogą przynieść świadomość medium dźwięku i autonomicznego charakteru jego właściwości formalnych i relacjonalnych”. Spuściznę po eksperymentalnych muzykach (takich jak Brian Eno) można usłyszeć w instalacjach i na płytach w wykonaniu osób bez wykształcenia muzycznego, którzy „rzeźbią” w dźwięku.

Źródło: Organizator