Król Swingu

19:00

Kiedy

12.11 - 12.11.2016
godz.: 19:00

Bilety

Bilet: ,-zł
Kup bilet

Gdzie

Hala Widowiskowo Sportowa

Król Swingu

Musical ‚Król swingu’ rusza w jesienną trasę!

W wielkim stylu powraca musical  ‚Król Swingu’, który został owacyjnie przyjęty przez publiczność Wrocławia, Poznania i Szczecina podczas wiosennej trasy!

Musical ‚Król swingu’, zainspirowany filmem ‚Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy’ Janusza Majewskiego.
W rolach głównych wystąpią znani z filmu Maciej Stuhr, Sonia Bohosiewicz i Natalia Rybicka, do których dołączyli Kuba Badach, Wojciech Paszkowski i Grzegorz Pierczyński.
Koncerty ze swingowymi przebojami z lat 50. XX w. odbędą się: 21 października w Gdańsku, 22 października w Płocku, 23 października w Bydgoszczy.
Następne przystanki na trasie ‚Króla Swingu’ to: 4 listopada – Toruń, 6 listopada –  Kielce i 12 listopada – Koszalin.

Organizatorem wydarzenia są: Agora S.A., Festival Group i Albert Production.

‚Król swingu’ to propozycja dla miłośników dobrej muzyki i teatru. Gwiazdy, które pojawią się na scenie, są gwarancją doskonałej zabawy i rozrywki na najwyższym poziomie. Na widzów czeka musical, który zachwyci muzyką w wykonaniu orkiestry Big Collective Band pod dyrekcją Wiesława Pieregorólki.
Reżyserem musicalu  jest Sebastian Gonciarz,  współtwórca sukcesu  musicalu ‚Mamma Mia!’. Scenografię przygotował Mariusz Napierała.

Choreografia przygotowana specjalnie do musicalu nawiązuje do lat 50. XX wieku. Odpowiada za nią choreografka  Agnieszka Brańska, od wielu lat związana z Teatrem Muzycznym ROMA, autorka choreografii m.in. do spektakli ‚Deszczowa piosenka’ oraz ‚Mamma Mia!’

Półtoragodzinny spektakl będzie pełen przebojów – interpretacji kultowych utworów Glenna Millera, Duke’a Ellingtona czy Cole’a Portera. Na żywo będzie można usłyszeć m.in.: ‚I’m Getting Sentimental’, ‚On the Sunny Side of the Street’, ‚Chattanooga Choo Choo’ czy ‚I’ve Got You Under My Skin’.

Premiera musicalu odbyła się 8 kwietnia br we wrocławskiej Hali Stulecia i została owacyjnie przyjęta przez publiczność.

Film Jerzego Majewskiego ‚Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy’ miał premierę 15 stycznia br. Obraz otrzymał Srebrne Lwy na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Agora była współproducentem tytułu, a jego dystrybutorem – NEXT FILM, spółka z grupy Helios. Do tej pory w kinach ‚Excentryków’ obejrzało prawie 180 tys. widzów.
Zaś CD z muzyka z filmu uzyskało status Złotej Płyty!

W sprzedaży jest też album z muzyką z filmu oraz DVD z filmem – więcej informacji na www.kulturalnysklep.pl.

Więcej informacji o musicalu można znaleźć na stronie cojestgrane24.pl.
Serdecznie zapraszamy!

Trasa musicalu ‚Król Swingu’:
21.10. Gdańsk/Sopot ERGO ARENA , godz 19.00
22.10. PŁOCK Orlen Arena, godz. 19.00
23.10. BYDGOSZCZ Hala Łuczniczki, godz. 18.00.
04.11. TORUŃ Arena, godz. 19.00.
06.11. KIELCE Hala Widowiskowo – Sportowa, godz.18.00.
12.11. KOSZALIN Hala Widowiskowo – Sportowa, godz. 19.00

REGULAMIN KONCERTU

Niniejszy regulamin obowiązuje podczas inscenizacji musicalu pt. „Król Swingu” w dniach 21.10.2016, 22.10.2016, 23.10.2016, 04.11.2016, 06.11.2016, 12.11.2016 (zwanego dalej „Koncertem”), organizowanego przez Agorę Spółkę Akcyjną z siedzibą w (00-732) Warszawie, przy ul. Czerskiej 8/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy KRS pod numerem 59944, kapitał zakładowy 47.665.426 złotych, w całości wpłacony, numer identyfikacji podatkowej PL 526-030-56-44 zwaną dalej „Organizatorem”.
Zakup biletu oznacza akceptację Regulaminu.
Osoby uczestniczące w Koncercie obowiązane są do zachowania niezagrażającego bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w miejscu odbywania się Koncertu i do podporządkowania się zaleceniom służb porządkowych.
Wstęp na Koncert jest biletowany.
Do każdego biletu przypisane jest jedno miejsce siedzące.
Osoby małoletnie, które nie ukończyły 13 lat mogą przebywać na Koncercie jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
Bilet nie może zostać zwrócony ani zamieniony.
Służby porządkowe mogą przy wejściu oraz podczas trwania Koncertu żądać okazania dokumentu tożsamości zawierającego imię, nazwisko i fotografię posiadacza. Brak dokumentu tożsamości lub odmowa jego okazania w okolicznościach świadczących o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa na Koncercie może uzasadniać odmowę wstępu na Koncert lub usunięcie widza z Koncertu.
Nie można odstąpić od umowy kupna biletu na Koncert zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 mają 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
Organizator przypomina, że nabywanie w celu odprzedaży z zyskiem biletów wstępu na Koncert, a także ich sprzedaż z zyskiem jest wykroczeniem, w myśl art. 133 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 1971 Nr 12, poz. 115).
W razie zmiany miejsca, terminu lub odwołania Koncertu ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora, Organizator zobowiązuje się poinformować o tym za pomocą środków masowego przekazu.
Organizator zobowiązuje się do zwrotu kosztu biletu wstępu na Koncert, osobom, które ze względu na zmianę miejsca, bądź terminu nie będą mogły wziąć w nim udziału lub jeżeli Koncert zostanie odwołany.
Pomimo zachowania przesłanek z punktu 2, Organizator ma prawo odmówić wstępu na Koncert osobom:
znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
nieposiadającym dokumentu tożsamości,
których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
posiadającym plastikowe, szklane i metalowe pojemniki lub puszki albo posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.
Osoba uczestnicząca w Koncercie, bierze w nim udział na własną odpowiedzialność.
Organizator informuje, że osoby uczestniczące w Koncercie będą przebywały w strefie poziomu dźwięku, który może spowodować uszkodzenie słuchu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione w miejscu odbywania się Koncertu.
Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Koncertu.
Osoba uczestnicząca poprzez udział w Koncercie wyraża zgodę na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie jej głosu lub wizerunku w ramach relacji z Koncertu.
Osobom uczestniczącym w Koncercie zabrania się:
wnoszenia na miejsce odbywania się Koncertu i korzystania podczas Koncertu z aparatów fotograficznych, kamer, a także innych sprzętów służących do rejestrowania zapisu audio-wizualnego;
wprowadzania na miejsce odbywania się Koncertu zwierząt;
prowadzenia bez zgody Organizatora działalności handlowej, zarobkowej lub reklamowej, czy promocyjnej w miejscu odbywania się Koncertu;
prowadzenia z Koncertu relacji na żywo za pośrednictwem wszelkich urządzeń elektronicznych służących komunikacji na odległość.
Osoby uczestniczące w Koncercie, których zachowanie jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem mogą wyproszone z Koncertu lub przekazane Policji.

Kup bilet