Koszaliński Kongres Kultury

18:00

Kiedy

03.10 - 03.10.2016
godz.: 18:00

Gdzie

City Box
Rynek Staromiejski 14
Koszalin

14 i 15 października odbędzie się I Koszaliński Kongres Kultury, którego zadaniem jest dyskusja o aktualnym stanie kultury w mieście i opracowanie głównych założeń programu jej rozwoju. W ostatnich latach daje się zauważyć, że kultura zajmuje ważne miejsce w publicznej debacie. Podczas dyskusji na jej temat porusza się wiele zagadnień – od aktywności artystycznej, poprzez środki wyrazu, oczekiwania odbiorców, aż do problemów dotyczących finansowania działalności kulturalnej, nakładów na kulturę, komercjalizacji czy przepisów prawnych. Pierwszy Kongres skupi się nad tym, jaka jest koszalińska kultura oraz jak i co w niej zmienić. Poszukiwanie odpowiedzi na powyższe pytania to najważniejsze zadanie KKK. W swoim założeniu Kongres ma stać się platformą dialogu środowiska ludzi kultury, biznesu i nauki, a także źródłem inspiracji, utwierdzającym w przekonaniu o własnych możliwościach i sile działania.

Koszaliński Kongres Kultury poprzedzą cztery panele przedkongresowe, które zostały przygotowane na bazie diagnozy stanu kultury pn. „DNA Miasta. Koszalin2016″. Wnioski i postulaty, które wyłonią się podczas odbywającej się na nich dyskusji będą materiałem wyjściowym do obrad kongresowych.

Tematy i terminy paneli przedkongresowych

Kultura: młodych i młodym, prowadzący – Kuba Grabski

29 września godz. 18.00 Jazzburgercafe, ul. Pileckiego 10

Jego motywem przewodnim będzie udział ludzi młodych w kulturze, sposoby zachęty do uczestnictwa w kulturze i nowatorskie formy współpracy instytucji z młodymi odbiorcami

Uczestnictwo w kulturze, prowadząca – Joanna Wyrzykowska

30 września godz. 18.00 City Box, Rynek Staromiejski 14

Rozmowa o sposobach i praktyce uczestnictwa w kulturze, edukacji i kreatywności w przyciąganiu do kultury oraz metodach walki z wykluczeniem kulturowym

Kultura a biznes, prowadzący – Piotr Pawłowski

3 października godz. 18.00 City Box, Rynek Staromiejski 14

Jak zbudować trwałą i partnerską sieć relacji i współpracy pomiędzy instytucjami kultury i lokalnym biznesem? Jak promować korzyści wynikające z takiego partnerstwa prywatno-instytucjonalnego?

W poszukiwaniu tożsamości miasta, prowadzący – Ryszard Ziarkiewicz

6 października godz. 18.00 City Box, Rynek Staromiejski 14

Jakie są lokalne unikatowe zasoby kultury, czym możemy się pochwalić i czy rozpoznanie zasobów, ich ocena i praktyka wystawiennicza i promocyjna jest właściwa?

Wstęp na panele jest wolny. Przewidziane są pytania publiczności. Każdy może być współtwórcą nowej strategii rozwoju kultury w Koszalinie.

Rejestracja, Regulamin Kongresu oraz inne informacje na www.koszalin.pl, zakładka: Koszaliński Kongres Kultury.