Konferencja na temat „Tucholsky, Szczecin, Polska i Bałtyk”

10:00

Kiedy

30.10 - 30.10.2016
godz.: 10:00

Gdzie

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Św. Ducha 4
Szczecin

Podczas spotkania mowa będzie m. in. o okresie dzieciństwa publicysty, dzięki czemu samo miasto będzie ważnym elementem programu. Nie pominięty będzie także wątek kontrowersyjnej współpracy Tucholskyego z propagandowym pismem „Pieron”, które wspierało niemieckie interesy na Górnym Śląsku, szczególnie w przededniu referendum na rzecz pozostania w granicach ówczesnej Rzeszy. Dlatego tematem spotkania będą również stosunki polsko-niemieckie szczególnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, ale także współcześnie.

Program o charakterze naukowym zostanie urozmaicony debatą publicystyczną, dotyczącą aktualnej współpracy kulturalnej Polski i Niemiec, głównie na pograniczu.

Więcej informacji na stronie: http://tucholsky-gesellschaft.de/event/szczecin-jahrestagung-der-kurt-tucholsky-gesellschaft/

Źródło: Organizator