Konferencja promująca ideę adopcji

09:30

Kiedy

29.11 - 29.11.2017
godz.: 09:30

Gdzie

Netto Arena
Szafera Wł. 3/5/7
Szczecin

Konferencja promująca ideę adopcji

Medialny obraz adopcji, zmiany w regionalnym systemie adopcyjnym czy znaczenie więzi w rozwoju dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej to przykłady tematów, które zostaną poruszone podczas ogólnopolskiej konferencji promującej ideę adopcji. 

Podczas spotkania będzie m.in. omówiona działalność Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Szczecinie, prowadzonego od 25 lat oraz zostanie przedstawiony aspekt fizjoterapeutyczny wsparcia dzieci z trudnościami rozwojowymi, będących w procesie adopcyjnym. Ukazane będą także skutki wprowadzenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jej ewaluacji na przestrzeni 5 lat oraz aktualne potrzeby zmian.

Źródło: Organizator